Vidstrakte tomme marker uden dyr
Foto: Johanne Gabel

De skjulte millioner

Hvis landbrugsdyrene gik frit omkring i Danmark, ville det vrimle med høns, grise og kvæg. Men dyrene er skjult i produktionen. Derfor ser vi ikke, hvordan de lever … og dør.

Skrevet af:
Johanne Gabel

Over 24 millioner

... dyr står hele tiden i staldene og leverer til produktionen. Forstået sådan, at hvis vi tæller dyrene op på ethvert givent tidspunkt i løbet af et år, er der over 1 million søer, 1,5 millioner kvæg og 22 millioner fjerkræ. Det er blandt andet de søer, høns og malkekøer, som enten er mødre til grise, kyllinger eller kalve, der slagtes og eksporteres, eller lægger æg eller bliver malket.

206 millioner fjerkræ, grise og kvæg i dansk fødevareproduktion blev slagtet eller eksporteret i 2021. Samtidig er der løbende, altså hvis vi talte dyrene op på ethvert givent tidspunkt i løbet af et år, over 1 million søer, 1,5 millioner kvæg og 22 millioner fjerkræ. Det er blandt andet de søer, høns og malkekøer, som er mødre til grise, kyllinger eller kalve, eller som lægger æg eller bliver malket. Alt sammen til produktion af kød, æg eller mejerivarer.

Tallene er lavt sat, fordi de ikke omfatter de dyr, der hvert år findes selvdøde, eller som aflives og sendes til destruktion, eksempelvis dødfødte pattegrise og pattegrise, der dør umiddelbart efter fødslen.

Skjult

Hvordan kan det lykkes at skjule så mange millioner dyr så godt, at vi aldrig ser dem?

Svaret er, at langt de fleste af dyrene lever hele deres liv i store produktionsstalde, hvor kun ganske få mennesker har adgang. Dyrene er presset sammen på meget lidt plads indenfor. Eksempelvis har en slagtegris på 100 kilo kun krav på et areal på 0,65 kvadratmeter, svarende til gulvarealet i en lille brusekabine.

På markerne udenfor dyrkes foder til dyrene indenfor. Danmark er det mest opdyrkede land i EU, og 80 procent af vores landbrugsareal bruges til dyrefoder.

Hvis alle landbrugsdyrene fik lov til at komme udenfor, så ville det svare til, at der i løbet af et år var over 5.000 dyr per kvadratkilometer. Til sammenligning udgør den danske befolkning kun cirka 137 mennesker per kvadratkilometer.

Synlige og usynlige dyr i Danmark

Grafik: Pernille Stokholm
Grafik: Pernille Stokholm

Her er dyrene

  • Grise: kun cirka 400.000 grise i produktionen kommer udenfor hele eller dele af året. Det er forsvindende få af de 33 millioner grise, som bliver slagtet eller eksporteret i løbet af et år, samt de over 1 million søer, der til enhver tid står inde i staldene for at føde grise.
  • Kyllinger: økologiske kyllinger skal have adgang til at komme udenfor. Markedsandelen for økologiske kyllinger i Danmark udgjorde 2 procent af detailhandlens omsætning i 2020. I alt blev cirka 173 millioner danske fjerkræ slagtet eller eksporteret i 2021. Det er altså forsvindende få kyllinger, som i løbet af deres liv kommer ud af staldene.
  • Høns: økologiske æg udgjorde cirka 30 procent af produktionen i Danmark i 2021. Ifølge kravene til økologiske æg skal æglæggende høner have adgang til det fri. Der var i 2021 cirka 6 millioner æglæggende høner. Ud over de høner, som lægger spiseæg, inkluderer tallet også høner, der lægger æg til udrugning af eksempelvis de mange slagtekyllinger.
  • Malkekøer: Kun 30 procent af de danske malkekøer kommer ud på græs enten hele eller dele af året