Dyrenes Beskyttelse

Debat: Grisebeskyttelse

Formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen gik sidste uge her i avisen til angreb på Dyrenes Beskyttelse for vores ønske om, at grise skal bedøves før smertefuld kastration, og at kastration på sigt helt skal ophøre, ligesom det sker i landene omkring os. Debatindlæg første gang trykt i Weekendavisen d. 22. september 2017.

Skrevet af:
Birgitte Iversen Damm

Som argument bruger Henrik Mortensen, at Dyrenes Beskyttelse kastrerer sine egne grise. Men Dyrenes Beskyttelse er ikke svineproducent og har ingen grise.

Dyrenes Beskyttelse har to mærkningsordninger, hvor vi afvejer fordele og ulemper og over for forbrugerne peger på produkter, hvor dyrevelfærden er anbefalelsesværdig. Ikke perfekt, men et langt bedre alternativ end den industrielle produktion. I den ene, Velfærdsdelikatesser, kastreres grisene ikke. I den anden, Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, har forekomsten af ornelugt været for stor til, at producenterne har kunnet stoppe. Det skal der findes en løsning på, ligesom der skal det for alle de mange millioner industrielle grise, der kastreres hvert år.

Det undrer mig, at formanden for Danske Svineproducenter klandrer Dyrenes Beskyttelse for at vi, indtil dette er på plads, vil have grisene lokalbedøvet, før der skæres i dem. Henrik Mortensen ved godt, at det ikke har været muligt at indføre, før det bliver lovligt for landmanden at foretage bedøvelsen.

Det er derfor meget glædeligt, at Miljø-og Fødevareministeren nu vil tillade landmanden selv at lokalbedøve grisene, som man for eksempel gør i Sverige. Det sker, fordi eksperterne i Miljø-og Fødevareministeriet vurderer, at det er bedre for grisene at blive bedøvet, og fordi man har set de gode resultater i Sverige og i Dyrenes Beskyttelses udviklingscenter, hvor vi har undersøgt den svenske fremgangsmåde.

Henrik Mortensen henviser til, at dansk konkurrenceevne fordrer, at grisene bliver kastreret uden bedøvelse. Skal det være anderledes, skal det være, fordi EU kræver det, eller fordi vi kan overtage en løsning fra Tyskland.

Det er ikke en fremtidssikret tilgang til svineproduktion. Dyrevelfærd er kommet for at blive og flere og flere forbrugere i indland og udland stiller krav. Følger dansk svineproduktion ikke med, sakker den bag af dansen.

Danmark har verdens største svinehold målt i antal svin per indbygger. Henrik Mortensens indlæg demonstrerer med al tydelighed, hvorfor det er nødvendigt at beskytte grise gennem dansk lovgivning og ikke overlade beslutningen til erhvervet selv.

Det skal være forbudt at foretage kirurgisk kastration uden bedøvelse, når lokalbedøvelsen ligger lige for.