Debat: Hvordan står det til i det store svinerige?

Skrevet af Birgitte Damm, dyrlæge og Ph.d., Dyrenes Beskyttelse. Bragt første gang i Politiken den 20. august

Skrevet af:
Birgitte Iversen Damm
Danmark er suverænt det land i verden, der har flest svin per indbygger. Mere end 30 millioner svin om året. Det efterlader os med et ekstremt stort ansvar for, hvad der sker med grisen, før den ender på middagstallerkenen
- Birgitte Damm, dyrlæge og Ph.d.,

Diegivende søer bliver fikseret så hårdt mellem jerntremmer, at de end ikke kan rejse og lægge sig naturligt.

Pattegrise dør, fordi målrettet avl efter ekstremt store kuld betyder, at de bliver født for små og svage.

Hangrise bliver kastreret uden nogen form for bedøvelse, og både hanner og hunner får klippet halen.

Fire uger gamle pattegrise bliver taget fra moren, selvom de ikke er parate til at undvære modermælken og klar til at leve af fast føde. Med diarre og dødsfald til følge – som der bliver dæmmet op for med antibiotika.

Og ikke mindst 100 kg. slagtesvin under meget trange pladsforhold og uden halm, hvilket giver stress og stor risiko for halebid og mavesår.

Sådan lyder vurderingen fra tre forskere fra Århus Universitet, der netop har gennemgået den danske svineproduktion set fra grisens perspektiv (Dansk Veterinærtidsskrift, juni 2017).

Problemerne i svineproduktionen er massive og på ingen måde nye. Og selv om erhvervet forsikrer os om, at der dagligt bliver arbejdet på bæredygtige initiativer og holdbare løsninger, så må det ikke gøre os blinde. Danmark er suverænt det land i verden, der har flest svin per indbygger. Mere end 30 millioner svin om året. Det efterlader os med et ekstremt stort ansvar for, hvad der sker med grisen, før den ender på middagstallerkenen – i langt de fleste tilfælde i udlandet.

Næsten 40 % af grisene bliver eksporteret levende til opfedning og slagtning i udlandet, og af de grise, der bliver tilbage, ender 90 % af kødet i udlandet. Det er derfor ikke problemer vi kan lade forbrugerne løse ved at træffe dyrevenlige valg ved køledisken. Selvfølgelig skal vi som forbrugere efterspørge kød fra grise, der bliver behandlet godt, hvis vi vælger at spise grise.

Med en produktion der først og fremmest er beregnet til forbrugere i andre lande er det imidlertid nødvendigt, at ministeren og vores folkevalgte lytter til landets universiteter, når de råber vagt i gevær på grisenes vegne.

Ansvaret for hvad grisene bliver budt her i Danmark er og bliver dansk.