Svinevelfærd i syltekrukke

Debat: Svinevelfærd i syltekrukke

Danmark er det land i verden, der har flest svin pr. indbygger. Så mange grise lader sig kun gøre, fordi dansk svineproduktion er indrettet med fabrikken som forbillede og specialiseret i at sende levende smågrise til opfedning i Tyskland og Polen. Men omkostningerne for dyrene er enorme. Første gang trykt i Information d. 11. september 2017

Skrevet af:
Birgitte Iversen Damm
"Desværre må vi konstatere, at det er den femte arbejdsgruppe, der behandler grisenes velfærd og de uanstændige produktionsforhold, uden at det på nogen måde har ført til grise med haler eller ret mange andre forbedringer."
- Birgitte Damm, dyrlæge og Ph.d.,

Fødevarestyrelsen har netop evalueret, hvordan det står til med grisene. Hele 97 procent af grisene får klippet halen kort efter fødslen. Fordi man ved, at deres liv vil blive så stressfyldt, at de med stor sandsynlighed udvikler en adfærdsforstyrrelse kaldet halebid. Det sker på trods af, at rutinemæssig halekupering har været forbudt i over 20 år, idet EU kræver, at der i stedet rettes op på grisenes forhold. På samme måde er det stadig 98 procent af ornerne, der kastreres uden bedøvelse.

Evalueringen viser også, at der stadig dør over 24.000 pattegrise hver dag, og at en målsætning om, at bare én gris mere skulle overleve i hvert kuld i 2020, er helt uden for rækkevidde. Heller ikke fodringen, som betyder, at hver anden so og hvert tredje slagtesvin får mavesår, gøres der op med. Begrundelsen er, at det er for dyrt, for grisene omsætter ikke kraftfoder helt så effektivt, hvis de får naturlige fibre.

Evalueringen er en opfølgning på det såkaldte svinetopmøde og tilhørende handlingsplan, som i 2014 blev sat i værk af daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S). Dyrenes Beskyttelse bakkede op i håb om, at det denne gang ville blive til mere end snak og flotte løfter, og at de gode intentioner rent faktisk ville nå ud til dyrene i staldene.

Desværre må vi konstatere, at det er den femte arbejdsgruppe, der behandler grisenes velfærd og de uanstændige produktionsforhold, uden at det på nogen måde har ført til grise med haler eller ret mange andre forbedringer.

Evalueringen er lavet til Esben Lunde Larsen (V), der som minister har fået stafetten, og den er også sendt til Miljø- og Fødevareudvalget. Vi opfordrer til nøje læsning og politiske indgreb, så det sikres, at stalde indrettes efter de dyr, der skal leve hele deres liv i dem, i stedet for at dyrene tilpasses staldene.