DB emblem

Debatindlæg: Naturnationalparker skal ikke være et eksperiment på dyrenes bekostning

Regeringen skal ikke gamble med det enkelte dyrs velfærd i naturnationalparkerne. Det er muligt at gøre det til en succes med både vild natur og god dyrevelfærd. Men vi skal fastholde dyrevelfærdslovens beskyttelse af dyrene, skriver Britta Riis.

Skrevet af:
Britta Riis

Debatindlægget er skrevet af Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse, og er bragt i Altinget d. 26. marts 2021. 

I Dyrenes Beskyttelse hilser vi regeringens tiltag med etablering af naturnationalparker velkomment. Naturnationalparkerne er på mange måder et rigtig godt ”eksperiment”, hvor biodiversitet, klima og god dyrevelfærd kan gå hånd i hånd.

De udsatte dyr får sammenlignet med deres artsfæller på stald et mere naturligt og friere liv med meget mere plads og mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd, såsom fødesøgning, sociale behov og reproduktion.

Men hvor går grænsen for ”naturligheden”? Skal de udsatte dyr lide samme skæbne som vilde faunadyr og fuldt ud leve på naturens præmisser. Det vil sige risikere at få smertefulde skader og åbne benbrud, akut kolik, komplicerede fødsler uden at få assistance eller dø af sygdom, sult og tørst?

Fra Dyrenes Beskyttelse skal der lyde et højt og rungende NEJ.

De udsatte dyr er domesticerede dyr og kan ikke sammenlignes med deres oprindelige vilde ophav. Selv robuste og hårdføre dyr bliver ikke vilde dyr af at blive sat ud på – om end meget store og naturrige - arealer. Dyrene er ligeledes holdes under hegn og har derfor ikke mulighed for den frie bevægelighed efter tilstrækkelig føde, som vilde dyr i naturen kan benytte sig af.

Undlad at gamble med dyrs velfærd

Vi har en både moralsk og retlig forpligtelse til at tage ordentlig vare på dyr i vores varetægt. Det gælder uanset, om dyrene er i statens eller privates varetægt. Og det gælder for det enkelte dyr – ikke blot på bestandsniveau. Det enkelte dyrs lidelse bliver ikke lindret af, at andre dyr har det godt og trives

Det har Folketinget for ganske nyligt stadfæstet og sat en tyk streg under med vedtagelse af en ny dyrevelfærdslov, der i sit formål på fineste vis slår fast: Loven skal fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, fremme respekten for dyr som levende og sansende væsener og varetage dyreetiske hensyn.

Derfor kan vi kun med stor bekymring og undren konstatere, at regeringen upåagtet vil fremsætte et lovforslag, der undtager de udsatte dyr fra netop selv samme lovs bestemmelser om omsorgsfuld pasning og tilsyn - endda begrundet med det formål at reducere statens omkostninger og lette administration.

Det giver for os i Dyrenes Beskyttelse ingen mening og slet ikke nu, hvor teknologiens og digitaliseringens muligheder ligger åbent for os som aldrig før.

Derfor er vores opfordring til regeringen klar: Undlad at gamble med det enkelte dyrs velfærd. Fasthold i stedet – som det mindste – dyrevelfærdslovens beskyttelse. Undlad at gøre naturnationalparkerne til et eksperiment på dyrenes bekostning. Gør det til en succes, når det nu er muligt med BÅDE mere vild natur OG god dyrevelfærd!