Ulv
Dødeligheden blandt danske ulve har været højere end i vores nabolande på grund af krybskytteri. Her ses en ulv i på grænsen mellem Finland og Rusland. Foto: Asger Thielsen / Dyrenes Beskyttelse

Der skal være plads til 180 ulve om ti år

Der kan være op mod 180 ulve i Danmark om ti år, viser en fremskrivning af bestanden. Det er glædeligt, men understreger også behovet for sikring af husdyr, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Hvis de danske ulve formerer sig som i Tyskland, kan der være op til 50 voksne ulve herhjemme om tre år; og 180 i 2033. Det fremgår af en fremskrivning, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – har lavet for Miljøstyrelsen. Det glæder Dyrenes Beskyttelse.

” Det er virkelig glædeligt med flere af de naturligt forekommende toprovdyr. Ulvebestanden i Danmark er nu selvopretholdende. Det øger biodiversiteten og bidrager forhåbentlig på sigt til opretholdelse af ulvebestanden på det centraleuropæiske lavland,” siger biolog hos Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen

I dag er der 30 unge eller voksne ulve, samt mellem 14 og 20 hvalpe. Det er dog langt fra sikkert, at bestanden af ulve vokser så kraftigt. Hvis bestanden kun vokser lige så hurtigt som i Skandinavien vil der først være 50 voksne ulve herhjemme mellem 2027 og 2029, afhængigt af hvor velegnede områderne i Jylland viser sig at være for ulve. ”Biologisk set har Danmark levegrundlag til mellem to og seks gange så mange ulve som nu,” konkluderer forskerne ved DCE.

Godt med støtte til ulvehegn

Den største barriere for en større bestand af ulve i Danmark har ind til nu været krybskytteri. I perioden mellem 2012 og 2019 har den årlige dødelighed blandt ulvene i Danmark været på 46 procent. Kun én ulv er registreret omkommet i trafikken i Danmark, og den høje dødelighed tilskrives fortrinsvis ”ulovlig efterstræbelse”, som det hedder i rapporten.  

”Der hersker dog stor usikkerhed omkring den fremtidige udvikling pga. den fremtidige dødelighed, som før 2020 var højere end niveauet for, at ulvebestanden kan være selvopretholdende,” skriver forskerne.  

Antallet af individer og ynglepar i Danmark har været stigende siden 2020. Derfor er Dyrenes Beskyttelse også optimistiske og fremhæver, at SVM-regeringen har afsat 20,2 mio. kr. ekstra i perioden 2024-2027 til at forbedre ulveindsatsen. Regeringen lægger op til at udvide den nuværende tilskudsordning for ulvehegn, så hele Jylland bliver omfattet.

”Der er plads til alle, så lad nu ulvene være. De udfordringer, en ulvebestand kan give i forhold til husdyr, kan håndteres med ulvesikre hegn,” siger Michael Carlsen.

Der har ikke været registreret et angreb på husdyr bag ulvesikrerede hegn i Danmark.

De første ulve blev registreret herhjemme i 2012. De mest egnede levesteder for ulve er hovedsageligt placeret i det vestlige og centrale Jylland, Østhimmerland, Djursland, Thy og Vendsyssel. Der er ikke udsigt til permanente ulveflokke uden for Jylland.