De fire danske cirkuselefanter på Elefantsletten i Knuthenborg

Derfor hjælper Dyrenes Beskyttelse nødstedte cirkusdyr

Dyrenes Beskyttelse hjælper i samarbejde med den hollandske dyrerednings- og dyreværnsorganisation AAP, Animal Advocacy and Protection, og Knuthenborg Safaripark nødstedte og tidligere cirkusdyr tilbage til et værdigt liv.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Hvorfor skal Dyrenes Beskyttelse redde en spansk cirkustiger?

I disse år ruller der forbud mod vilde dyr ud i mange europæiske lande. Der er rigtig mange tidligere cirkusdyr og dyr reddet fra illegal handel eller fra privat hold, som har brug for et nyt permanent hjem. Dyrenes Beskyttelse hjælper alle dyr i nød – vi skelner ikke, hvor dyret kommer fra. Vi har en god erfaring i at arbejde med tidligere cirkusdyr fra projektet med at redde de danske cirkuselefanter og give dem et velfortjent otium i Knuthenborg Safaripark

 

Hvordan har man udvalgt Keni og hvorfor?

Knuthenborg havde nogle krav til den tiger de skulle adoptere for at sikre, at den vil passe ind i den nuværende bestand af tigere. AAP, vores hollandske samarbejdspartner, foreslog Keni, som har været hos AAP i tre år og havde været gennem en fuld rehabilitering, så han er sund både mentalt og fysisk. Det er vigtigt, at det er en tiger, som fx ikke bliver påvirket/stresset over gæsterne i Knuthenborg. Keni er et meget roligt individ.

 

Hvorfor har man valgt Knuthenborg som samarbejdspartner?

Vi havde et rigtig godt samarbejde med Knuthenborg Safaripark omkring de sidste danske cirkuselefanter og derfor er det naturligt at fortsætte det gode samarbejde. Vores fælles vision for at give de hårdt prøvede dyr et velfortjent sidste hjem betyder, at vi kan tilbyde dyrene det optimale fristed. Desuden har de pladsen til at bygge store gode anlæg til de reddede dyr, samt ekspertisen og erfaringen i at passe eksotiske dyr.

 

Hvordan lever tigeranlægget op til god dyrevelfærd?

Tigere er solitære dyr og lever i store territorier i naturen, hvor de kun omgås andre tiger i meget begrænset omfang. Det nye anlæg i Knuthenborg er delt op i fire områder, så tigeren kan færdes naturligt hver for sig eller to og to. Anlægget er kæmpestort, 5,5 hektar, og tigeren har rig mulighed for at bevæge sig og gemme sig i skovområdet. Anlægget laves også således, at tigerne har mulighed for at være udenfor hele året rundt. I stalden laves der en træningsboks, hvor tigerne kan blive trænet for at lette deres daglige pasning fx til at få taget blodprøver og blive vejet.

 

Hvorfor skal Dyrenes Beskyttelse redde nødstedte vilde dyr i hele verden?

Dyrenes Beskyttelse hjælper alle nødstedte dyr. Vi skelner ikke, hvor dyret kommer fra. Vi vil gerne hjælpe flest mulige dyr og det gør vi ved at prøve at forbedre dyrevelfærd på både et lokalt, nationalt og internationalt niveau. God dyrevelfærd kender ingen grænser, og vi er der for alle dyr i nød.

 

Hvad menes der med, at de vilde dyr skal nyde deres otium på et fristed?

De vilde dyr, der kommer fra bl.a. cirkus, har ofte haft et hårdt liv under trange kår og uden mulighed for at udleve deres naturlige adfærd. De fortjener i den grad at leve resten af deres liv i et anlæg, hvor der er rig mulighed for at udleve deres naturlige adfærd. De har her en høj grad af selvbestemmelse over deres liv og kan fx selv vælge, om de vil være inde eller ude, spise, sove, klatre, vandre etc.  

 

Er man ikke med til at holde handlen ved lige ved at købe nødstedte dyr?

Vi køber ikke de nødstedte dyr. Keni er et udlån fra AAP, en hollandsk organisation, som redder og rehabiliterer blandt andet tidligere cirkusdyr eller eksotiske kæledyr. Når dyrene er klar til det, udplaceres de i zoos o. lign. for at skabe plads til nye reddede dyr.  AAP overtager de nødstedte dyr fra blandt andet konfiskeringer eller overleveringer. Knuthenborg Safaripark er medlem af EAZA (Den Europæiske sammenslutning af Zoos og Akvarier) og køber og sælger heller ikke dyr, men udveksler dyr med andre godkendte zoos igennem nøje forvaltede avlsprogrammer.

 

Et rovdyr, der som Keni er opvokset blandt mennesker, er han blevet så tæmmet, at man kan se ham mere som et kæledyr end et vildt dyr?

Keni er stadig et vildt dyr og bestemt ikke et kæledyr. Keni vil være vant til at have mennesker tæt på sig, men altid med hegn imellem ham og dem. Hos AAP er han blevet trænet til at komme tæt på hegnet så man fx kan tjekke ham eller få ham ind i en transportboks, men man vil under ingen omstændigheder kunne gå ind til ham eller røre ved ham. Tigere er meget farlige dyr og skal omgås med stor respekt – bla. derfor er de ikke egnet til fremvisning i et cirkus. Så selvom Keni beskrives som et roligt individ vil man aldrig kunne stole på, at han ikke ville reagere helt som en vild tiger hvis man kom for tæt på.

 

Hvad skete der med de løver, Keni blev reddet sammen med?

De er stadig ved at komme til hægterne hos AAP

 

 

Derfor har dyrene brug for hjælp

Det ene europæiske land efter det andet forbyder vilde dyr i cirkus. Det medfører, at et stort antal tidligere cirkusdyr bliver tilovers. Ligeledes er handlen med vilde eksotiske dyr et stort problem i Europa, hvor ejere alt for sent indser, hvad det kræver at passe et ofte meget komplekst eksotisk vildt dyr. Og dyrene bliver ligeledes tilovers. Alle disse dyr har krav på at få deres værdighed tilbage. De skal reddes ud af deres frygtelige situation og tilbage til et værdigt liv. Du kan læse mere om vores arbejde med Vejen til Værdighed her.