Danmarks største hundesag

”Det er jo over to år siden”

Dyrevennen var med i retten, da dyreværnssagen om de 91 hunde omsider kom for en dommer i august. Der var på det tidspunkt gået mere end to år siden politianmeldelsen – og det bar hovedvidnernes hukommelse præg af.

Skrevet af:
Britta Riis

- Stanken er næsten uudholdelig, allerede inden vi kommer ind i stalden. Da politiet brækker låsen op, vælter lugten af urin og afføring ud og skærer i næsen og øjnene – og så ser jeg hundene. Der er nok 30-40 hunde, som suser forbi mig og ud i det fri. Deres pels er fuld af afføring og urin. Jeg glemmer det aldrig.

Sådan fortæller Jeanne Friis Petersen en formiddag i retten i Næstved om den dyreværnssag, hun var ude på i begyndelsen af maj 2015. Dengang var hun frivillig kredsformand i Dyrenes Beskyttelse. Det er hun ikke længere – især på grund af oplevelserne den dag. Hun var den første ude på gården, hvor der blev fundet i alt 91 vanrøgtede hunde fordelt på en gårdsplads, en stald og i huset.

Nu befinder vi os i retten i Næstved, hvor Danmarks største dyreværnssag nogensinde skal afgøres – over to år efter den blev politianmeldt.

Ved siden af forsvareren står en stol. En tom stol. Hundenes daværende ejer, en yngre kvinde, har valgt ikke at møde op og forsvare, hvordan hun kunne have 91 hunde under så kummerlige forhold. Sagen kører dog alligevel – den tiltalte kvinde har på forhånd nægtet sig skyldig.

Stinkende, beskidt og ulækkert

Tilkaldt som vidner er blandt andre Jeanne Friis Petersen, en politimand og en dyrlæge. I fuld politiuniform møder politimanden op. Hvilke andre sager han har haft siden den majaften for over to år siden vides ikke. Men der har været mange, fortæller han, mens han undskylder sin hukommelse. Den lange sagsbehandlingstid har tydeligvis sat sine præg. Anklageren viser ham de billeder, som han selv tog dengang, og han bliver bedt om at uddybe billederne. Han er usikker.

- Det er jo over to år siden, siger han tøvende og klør sig i nakken, mens han prøver at huske, hvilket af de mange stinkende, beskidte og ulækre rum, anklageren nu viser billeder fra.

Herefter tager forsvareren over.

Hun spørger igen ind til hvert enkelt sted, der er fundet hunde. Politimanden husker cirka 20-25 hunde i stalden, hvor forholdene var værst, og hvor der hverken var mad eller vand, fortæller han.

De andre hunde husker han som bedre end de andre, men ikke i alt for god stand.

Det mener Dyrenes Beskyttelse:

Efter retssagen har direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, kommenteret dommen:

- Det er fuldstændig grotesk og uacceptabelt, at ejeren ikke er frakendt retten til at holde dyr i enhver forstand, og at forbuddet mod at holde hunde ikke er gjort permanent, siger hun.

- Desuden er mere end to år en uacceptabelt lang sagsbehandlingstid. Især når det gælder hvalpefabrikker, hvor bagmændene i mellemtiden frit kan avle videre og fortsætte opdræt under samme dårlige kår.

”Det værste jeg har set i 12 år”

Næste vidne er Dyrenes Beskyttelses daværende internatleder i Roskilde, Rikke Christensen-Lee. Hun fortæller:

- Det er det værste, jeg har set i mine 12 år som dyrlæge. Det var horribelt. Der var måske 12-15 ”sunde” hunde, resten var i forfærdelig stand. Men… siger hun – stadig tydeligt berørt af sagen.

- …men hukommelsen er ikke så god. Det er jo over to år siden.

Fængselsstraf eller frikendelse

Efter gennemgang af sagen mener anklageren, at den tiltalte har behandlet 91 hunde groft uforsvarligt. Der er tydeligvis tale om en hvalpefabrik, og den tiltalte er tidligere dømt for brud på dyreværnsloven. Anklageren kræver derfor mindst 60 dages ubetinget fængsel samt rettighedsfrakendelse til hold af dyr i mindst 5 år.

Forsvareren er ikke enig. Hun har noteret sig, at flere vidner er usikre i deres beretning, og mener, at der kun er ført bevis for, at de 20-25 hunde, som politiassistenten husker i stalden, har været behandlet groft uforsvarligt. Intet tyder på, at den tiltalte har haft ønske om at skade dyr, og den store medieomtalte har været belastende for den tiltalte, mener forsvareren.

Derfor skal den tiltalte frikendes.

Tiltalte fik næsten, hvad hun håbede på

Efter præcis én times votering kommer dommeren tilbage. Han finder det bevist, at 67 af de 91 hunde er blevet behandlet groft uforsvarligt, mens 24 hunde har haft det okay. Derfor idømmer han den tiltalte 30 dages betinget fængsel og en frakendelse af retten til at have hund i tre år.

Dermed er retten hævet. Den eneste, som er tilfreds med dommen, er forsvareren:

- Jeg er meget godt tilfreds. Jeg havde drøftet det med tiltalte inden, og vi har fået et resultat, som er ganske tæt på det, vi håbede.