Det summer mindre i naturen

Det summer mindre i naturen

I løbet af de seneste 27 år er en stor del af de flyvende insekter forsvundet. Dansk
forsker kalder det skræmmende, men understreger, at insektdommedag ikke er nær.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Vigtige brikker i kredsløbet

I Danmark er der omkring 20.000 forskellige insektarter, der spænder over størrelser fra de helt små galmyg til de store eghjorte. Og de flyvende insekter udfylder flere vigtige roller i naturen. I forhold til bestøvning er både bier, myg og fluer væsentlige. De fragter nemlig pollen rundt fra de mange flyveture fra plante til plante og er på den måde med til at bestøve planterne.

En sommerdag i Danmark med høj sol, dybblå himmel og enge med valmuer, græsser og korn ville ikke være det samme uden den konstante summen fra bier, myg og fluer. Uden de flyvende insekter ville der ikke være det samme væld af blomster og grønt, for insekterne bidrager i høj grad til bestøvning. Men insekterne har det ikke for godt. Et nyt tysk studie viser, at mængden af flyvende insekter er faldet med 75 % de sidste 27 år. Forskerne har målt antallet af insekter på 63 forskellige steder i Tyskland og er kommet frem til det voldsomme fald, der overrasker den danske forsker Thomas Pape, lektor på Statens Naturhistoriske Museum.

– Jeg er meget overrasket over, at det er i den størrelsesorden. Jeg er ikke overrasket over, at insekterne har det sværere, for naturen har det værre, men jeg er overrasket over, at det er så mange, siger lektoren. Der er ingen grund til at tro, det skulle se anderledes ud med de flyvende insekter herhjemme, vurderer forskeren.

– Vi har de samme naturtyper, den samme insektfauna og samme planter, så vi må formode, at det, der sker i store dele af Tyskland, også sker i Danmark. Der er ingen grund til at tro, at andre forhold gør sig gældende her, siger Thomas Pape.

Bien og blomsten

Bien og blomsten er en velkendt fortælling, men ikke kun bier har betydning for bestøvning. Inde i skoven, hvor der i skyggen kan være koldere, hjælper fluer, biller og myg nemlig også til med bestøvningen. Mange af insekterne er også centrale i det store kredsløb, der foregår i naturen. Her arbejder blandt andet myg og fluer med at nedbryde det organiske materiale som rådne blade til en størrelse, hvor bakterierne kan tage over.

- Det er meget tydeligt, at insekter under en bred hat er vigtige for funktionen og trivslen af økosystemer, for naturen er skabt over millioner af år og har tilpasset sig til diversitet og klima, siger Thomas Pape.

Forskere mener, at insekterne er omkring 500 millioner år gamle, så de har været på jorden i en del længere tid end os mennesker. Her indgår de i både bestøvning og naturens kredsløb og spiller altså – hvor små og irriterende de end kan synes – en vigtig rolle. Og hvis der bliver ændret noget i de detaljerede systemer, kan man risikere, at hele systemet forskubbes.

Et stort fald i mængden af de flyvende insekter kan i sidste ende også få konsekvenser længere oppe i fødekæden for fx fuglene, vurderer biolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse: – Det kan få store konsekvenser fx ved, at der bliver færre fugle. De flyvende insekter spiller en stor og vigtig rolle som føde for mange fugle, så det vil uden tvivl få konsekvenser for fuglene, hvis mængden af deres føde falder så drastisk.

 

Insektdommedag er ikke nær


Faldet i mængden af insekter er, ifølge det her studie, sket på knap 30 år, og den danske forsker vurderer, at der med den markante nedgang må være mennesker
involveret.

– Vi har ingen indikation af, at andre faktorer er på spil, end at vi må være involverede, siger Thomas Pape.

Hvordan vi mennesker så er involverede, kan forskerne endnu ikke svare på. Og selvom insekterne forsvinder, maner den danske forsker til ro og besindighed.

– Der er ikke noget, der giver os antydning af, at vi er på vej mod et dommedagsscenarie, men vi skal tage det meget alvorligt, mener Thomas Pape.

Han tilføjer, at der hvor naturen får lov til at passe sig selv og er stabil, har de danske insekter det glimrende, men at den bliver presset af, at naturarealerne
skrumper:


– Vi mennesker skal udnytte vores natur, men vi skal
finde balancen.