Flere kommuner gør ikke nok, for at komme problemer med vildtlevende katte til livs.

Disse kommuner tager ikke ansvar for deres problemer med ejerløse katte

Mange kommuner har store problemer med ejerløse katte. De er til gene for borgerne, og kattene lever under meget dårlige forhold. Dyrenes Beskyttelse har udpeget elleve kommuner, som hverken lever op til deres ansvar eller gør nok ved de stigende udfordringer med ejerløse katte.

Skrevet af:
René Rau-andersen

Kommuner med problemer med ejerløse katte

Silkeborg

Odsherred

Roskilde

Herning

Holstebro

Lolland

Guldborgsund

Horsens

Vejle

Kerteminde

Viborg

Ejerløse katte er et stigende problem i Danmark, og Dyrenes Beskyttelse har udpeget de elleve kommuner, hvor problemerne er mest omfangsrige. Listen omfatter Silkeborg, Odsherred, Roskilde, Herning, Holstebro, Lolland, Guldborgsund, Horsens, Vejle, Kerteminde og Viborg kommune. Problemerne i de elleve kommuner er store, men kommunerne har ikke igangsat tilstrækkelige initiativer for at komme problemerne til livs.

Kommunerne tager ikke ansvar

En af kommunerne på listen er Viborg. Her forklarer Coonie Von Moos, Kredsformand for Dyrenes Beskyttelse i Viborg, hvilke udfordringer kommunen har:

"Rundt om i kommunen er der store problemer med, at der fødes mange killinger, og der er ikke nogen til at tage sig af dem. Antallet, og dermed problemerne, bliver altså ikke mindre, og vi oplever rigtig mange ejerløse katte, der går rundt og er syge. Kommunen gør ikke noget for at komme problemerne til livs. De tørrer i stedet problemet af på borgerne, der selv må stå for indfangningen og dermed udgifterne," fortæller Connie Von Moos.

Når forholdene er til det, formerer kattene sig, og de fleste killinger kommer til at leve et liv under kummerlige forhold. De mange ejerløse katte giver derfor anledning til bekymring for dyrevelfærden. Dyrenes Beskyttelse pointerer, at ejerløse katte ikke skal bekæmpes eller betragtes som skadedyr. Det handler om at hjælpe kattene til bedre forhold.

Der behøver dog ikke at afsættes mange midler for at kunne gøre en stor forskel. Randers Kommune var oprindeligt på Dyrenes Beskyttelses liste over kommuner med de største udfordringer med ejerløse katte. Men netop nu har Randers valgt at tage hånd om problemerne. Her er det besluttet, at man i 2018 vil afsætte 100.000 kr. til håndtering af problemerne og 50.000 i de efterfølgende år fra 2019 og frem.

Der er stemmer i dyrs velfærd

I år er der kommunalvalg, og Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at man stemmer på en politiker, som også har dyrevelfærd på dagsordenen.

"Vi kan på mange områder i Danmark stadig gøre meget mere for at sikre bedre dyrevelfærd. Mange initiativer skal gøres ude i lokalområderne, og derfor opfordrer vi til, at man til kommunalvalget stemmer på en politiker, som vil skabe bedre forhold for kattene", fortæller Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse.

En ny Epinion-undersøgelse foretaget for Dyrenes Beskyttelse viser, at to ud af tre borgere mener, at ejerløse katte er et kommunalt ansvar. Det fremgår yderligere af undersøgelsen, at mere end hver tredje vælger vil være tilbøjelig til at sætte deres kryds ved en lokalpolitiker, som fører en dyrevenlig politik.

Om Epinion-undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af i alt 1.016 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel.

Interviewene er gennemført i perioden 1. juni - 7. juni 2017.

Datamaterialet er vejet på variablene køn, alder, bopælsregion og uddannelsesniveau, så det samlet set er repræsentativt for fordelingerne i den danske befolkning.