En dansk gris på vej til Italien 2023
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Dokumentation: 22,5 timers transport af danske grise tværs gennem Europa

Dyrenes Beskyttelse og Europa-Parlamentariker Niels Fuglsang har fulgt efter en dansk grisetransport til Italien. Det er vanvid, lyder konklusionen efter 22,5 time på de europæiske veje.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Tirsdag morgen den 26. september sad Europa-Parlamentariker Niels Fuglsang sammen med Dyrenes Beskyttelse og ventede i en bil ved en motorvejstilkørsel i Padborg. De ventede på en af de mange lastbiler, som hver eneste dag transporterer titusindvis af danske grise på tværs af Europa.

Den lastbil, de endte med at følge efter, skulle vise sig at transportere anslået 6-700 grise fordelt på fem etager hele vejen til Verona i Norditalien. Først næsten et døgn senere – kl. 7.30 onsdag morgen – nåede lastbilen frem til det italienske samlested, hvor grisene blev læsset af.

"Grisene fik ikke mad undervejs. Vandtanken blev ikke fyldt op. De (grisene, red.) stod næsten et helt døgn tæt stuvet sammen. Det var meget varmt udenfor, så der må have været over 30 grader varmt indeni lastbilen, som holdt i kø i timevis i den bagende sol. Grisene virkede urolige og skreg meget af vejen, hvilket tyder på et højt stressniveau," udtaler Niels Fuglsang og fortsætter: "Det er vanvid! Det skal stoppe!"

"Det var meget ubehageligt for mig at se så mange dyr klemt sammen på så lidt plads, skræmte og gispende af varme,” udtaler en repræsentant fra Dyrenes Beskyttelse.

”På et tidspunkt holdt vi i kø i 2-3 timer på motorvejen, og det blev bare varmere og varmere. Udenfor var det 27 grader, men det har været meget varmere ind blandt grisene. De stod i direkte sol og bagte. Samtidig var der den her kraftigt tiltagende ammoniaklugt fra grisene, som lå i deres egen afføring og urin. Vi havde mulighed for at kigge ind til dem flere gange, og de lå bare og gispede med slørede, livløse øjne,” tilføjer repræsentanten fra Dyrenes Beskyttelse.

Snapshots

Tæt stuvet sammen i den bagende sol og med afføring over det hele. Synet af grisene i transporten blev kun værre som timerne gik og kilometerne blev flere ned igennem Tyskland. Her er de første billeder.

Se video

Behov for revision af EU’s regler

Dyrenes Beskyttelse har, ligesom Fuglsang, længe plæderet for et stop for lange transporter af landbrugsdyr i Europa. Ifølge Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse, bør man gøre langt mere for at sikre så skånsomme dyretransporter som muligt:

”Dyretransporter og god dyrevelfærd er altid modsætninger, og dyretransporter bør begrænses så meget som muligt, og gennemføres så skånsomt som muligt. De nuværende regler for transport af landbrugsdyr er alt for lempelige, hvilket betyder, at dyrene risikerer lidelse. Også når reglerne bliver overholdt.”

Hun henviser til, at de fleste regler for lange dyretransporter bliver fastsat på EU-niveau og opfordrer til, at reglerne bliver strammet og kontrollen forbedret:

”Vi så blandt andet gerne, at der indføres en øvre grænse på otte timer for transport af levende dyr i hele EU. Der er også behov for præcist formulerede krav, uden fortolkningsmulighed, til areal, højde, ventilation og temperaturer. Kravene i dag er alt for vage og afspejler ikke nyeste viden om dyrenes behov, som vi tydeligt så i tilfældet med lastbilen til Italien. Og så skal der indføres et ensartet og effektivt kontrolsystem på tværs af alle EU-lande, så dem der ikke kan overholde reglerne, bliver retmæssigt sanktioneret,” uddyber hun.

Må ikke blive sparket til hjørne

Udfordringerne med dyrevelfærden på de lange dyretransporter har desværre stået på i årevis, men også derfor har mange set med stor forventning frem til den revision af dyrevelfærdsreglerne, som EU-Kommissionen har lovet ville komme ved udgangen af 2023 (Kommissionen). Reglerne for dyretransporter er et af de områder, som EU-Kommissionen har varslet, skal revideres.

Desværre er der nu usikkerhed om hvorvidt, at Kommissionen måske overvejer at sylte det nye lovforslag og endnu engang sparke dyrevelfærden i Europa til hjørne. En potentiel "demokratisk skandale" ifølge Niels Fuglsang, som henviser til den store folkelige opbakning, der er i EU for netop at revidere dyrevelfærdsreglerne.

Formålet med tirsdagens aktion har derfor også været at sætte fokus på behovet for øget politisk vilje til at gøre noget på dyrevelfærdsdagsordnen, særligt i forhold til de lange dyretransporter i EU.

”Det handler både om dyrevelfærd, men også om, at sikre arbejdspladser, blandt andet på danske slagterier, som i dag lukker på stribe, fordi det bedre kan betale sig økonomisk at fragte dyrene tværs gennem Europa for at blive opfedet og slagtet i fx Polen eller Italien,” udtaler Niels Fuglsang.