Artikel, 17. juni 2021

Drop frugtnet og red dyreliv

Fugle og andre smådyr sætter hver sommer livet på spil for at få en bid af alle køkkenhavens lækre bær og frugter. Det kan kun undgås ved at undlade at bruge net til at skærme sine bede og frugtbuske, men det er muligt at reducere risikoen for dyrene ved at være omhyggelig i valget af net og opsætningsmetode.

Image of Fie bau Madsen
Fie bau Madsen,
Kommunikationsmedarbejder
Del artiklen på:
pindsvin fanget i net

I takt med at bær og frugter modnes i juni og juli, kommer mange dyr forbi, for at spise med. Derfor lægger mange haveejere net henover deres bed og buske, men i stedet for blot at holde dyrene væk fra bærrene, risikerer man at nettet overlader dem til en ofte grum skæbne.

- Fugle kan hænge fast i alt løsthængende både med fødder, vinger og næb. Det gælder alle slags frugtnet og sådan set også fodboldnet. Derfor er løsthængende net til særlig stor fare for fugle” siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

- Når et net hænger løst, hænger fuglene meget let fast i det. Hvis det er sat stramt, er der langt større chance for, at fuglen slipper derfra med livet i behold. Det samme gælder pindsvin og andre smådyr der kunne finde på at gå i køkkenhavens bed, forklarer Michael Carlsen.

Net kan være placeret både ovenpå buske og over bed. Hvis nettet skal placeres over et bed på jorden, foreslår Michael Carlsen, at man opsætter nogle metalbuer eller et stativ henover bedet og sætter nettet stramt over buerne og helt fast hen langs jorden i kanten. På den måde kan dyret heller ikke komme ind langs kanten.

Farverige net kan ses

Hvis frugterne sidder på høje buske eller træer, kan nettet blive et problem for fuglene. Her anbefaler Michael Carlsen, at man, udover at lukke nettet helt for neden og et stykke over jorden, vælger et net med en kraftig farve:

- Fugle ser farver, så et grønt net over grønne buske ser de ikke lige så let, som hvis nettet derimod er orange. Et farvestrålende net lægger fuglene mærke til og kan derfor kan de oftere slippe for at ende i den dræbende fælde.

Typen af net har også en betydning for dyrenes sikkerhed. Jo tykkere tråden er, som nettet er lavet af, jo sværere er det for dyrene at hænge fast i det. Snoren skal altså helst bestå af en, tyk tråd.

Sådan sikrer du havens dyr mod frugtnet

  • Undlad helst at bruge net.
  • Bruger du net, så spænd dem op, så de ikke hænger løst henover buske eller bede. Evt. med metalbuer.
  • Køb farverige net, så dyrene har en chance for at se dem.
  • Køb et net af ordentlig kvalitet, så det ikke trævler.