Dybt hug i dyrs ret

Et historisk tilbageslag for dyrevelfærdslovgivning i Danmark. Sådan ser Dyrenes
Beskyttelse på de vedtagne naturnationalparker, fordi de er gennemført med et kæmpe
anslag mod dyrenes retssikkerhed.

Skrevet af:
Johanne Gabel

– Sådan som naturnationalparkerne blev vedtaget, tager de hverken ansvar for de udsatte husdyr bag hegn eller for den gennemgribende omlægning, der er brug for som svar på biodiversitetskrisen, siger direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis og fortsætter:

– Kun knap fem måneder efter ikrafttræden af den nye dyrevelfærdslov besluttede et politisk flertal at skære store lunser af loven for at gennemføre naturnationalparker. Uagtet at al dyrevelfærdsfaglig ekspertise har frarådet det.

Rystende

– Det er rystende, at vores politikere underminerer det enkelte dyrs fundamentale retssikkerhed på den måde. Det kommer ikke alene til at berøre samtlige naturnationalparker, men samtlige naturprojekter med græssende dyr, fordi der skabes usikkerhed om, hvorvidt der er tilstrækkeligt opsyn med de græssende dyr, og fordi det i praksis ikke er til at skelne det ene projekt fra det andet, når almindelige mennesker er på tur og opdager syge, tilskadekomne eller magre dyr derude, siger Britta Riis og fortsætter:

– Det underminerer også befolkningens opbakning til naturnationalparkerne og der er ingen, der forstår, hvorfor det er nødvendigt at lave denne undtagelse fra dyrevelfærdsloven.

Dyrenes Beskyttelse anerkender biodiversitetskrisen som en af de største udfordringer for såvel mennesker som dyr. Det er indiskutabelt, og krisens primære årsag er, at urørt natur med rigt dyre- og planteliv bliver erstattet med landbrug, skovbrug og havbrug med en artsfattigdom svarende til golde ørkner. 

Ikke ansvarligt

– Der er med andre ord brug for gennemgribende nytænkning for at ændre udviklingen. Statens naturnationalparker er et forsøg på at komme naturen og de vilde arter i møde og kunne som sådan være et vigtigt fingerpeg om retningen. Men det er og bliver nålestiksindsatser at hegne få naturområder ind og sætte husdyr derud for at pleje arealerne, alt imens man løber fra ansvaret for husdyrene i form af undtagelser fra dyrevelfærdsloven, siger Britta Riis og understreger:

– Derfor er naturnationalparkerne blevet til et problem i stedet for en løsning, og dispensationen fra dyrevelfærdsloven skal rulles tilbage. Vi slipper ikke taget i denne her sag.

Naturnationalparker

Den 3. juni 2021 vedtog Folketinget de love, som sætter rammerne for naturnationalparker i Danmark. Lovene indebærer mulighed for at dispensere fra dyrevelfærdsloven for de græssende dyr, som vil blive sat ud i parkerne for at pleje naturen.

Dyrenes Beskyttelse har, lige siden forslagene kom i høring den 15. januar 2021, arbejdet intenst på at få undtagelserne taget ud af lovrammen.

Det lykkedes at få sat stort fokus på forholdene for husdyr i naturnationalparkerne, herunder at få tilsagn fra miljøministeren om blandt andet tilsyn med dyrene, evaluering af dyrevelfærden og forvaltningsplaner for, hvordan dyrenes velfærd sikres, herunder med mulighed for tilskudsfodring.

Men det er er langtfra godt nok. Derfor kæmper Dyrenes Beskyttelse videre.

Glad for at læse artiklen?

... der er mere, hvor den kommer fra. Som medlem af Dyrenes Beskyttelse får du vores magasin leveret lige til postkassen, digitalt eller trykt, du vælger