burgris

Dyrene ud af burene

Mere end 300 millioner landbrugsdyr bor i bure i Europa. Bure, som på ingen måde opfylder dyrenes naturlige behov og udfoldelsesmuligheder. Et fælles Europa er gået sammen for at gøre op med buralderen – én gang for alle.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Dyrevelfærd på den europæiske dagsorden

Vi har spurgt kandidaterne til EU-Parlamentet om deres holdninger til dyrevelfærd og i samme stund bedt dem underskrive en tilkendegivelse om, at de vil arbejde for bedre dyrevelfærd. Mere end 100 af de 1.004 kandidater, som tog testen, er valgt ind. Vi glæder os til at samarbejde med dem om bedre dyrevelfærd.

Rundt om i Europa udsættes hundrede millioner af landbrugsdyr for forfærdelige forhold. Søer ligger fikseret i bøjler, mens de passer deres smågrise, kaniner og vagtler lever hele livet i  bure, spædkalve isoleres i enkeltbåse, masser af høns er stadig bag tremmer, og ænder og gæs holdes i bure for at blive tvangsfodret til produktion af foie gras.

En stor del af lovgivningen om dyrevelfærd besluttes i EU, og derfor skal løsningen også skabes der. Dyrenes Beskyttelse og dyreværnsorganisationer over hele Europa har derfor i fællesskab opfordret EU-Kommissionen til at forbyde dyr i bur. Når 1 million underskrifter er indsamlet, er kommissionen forpligtet til at behandle forslaget. Og resultatet er nået.

– Nu er målet at få afskaffet buralderen én gang for alle. Helt konkret ønsker vi, at kommissionen skal foreslå lovgivning, som forbyder bure til landbrugskaniner, æglæggere, vagtler og ænder. Og et totalforbud mod fiksering af søer i alle dele af deres cyklus ligger os også meget på sinde siger, direktør i Dyrenes Beskyttelse og formand i Eurogroup for Animals Britta Riis.

Dyr er sansende og følende væsener, der kan føle smerte og glæde. Et totalforbud mod landbrugsdyr i bur vil medføre væsentlige forbedringer i dyrevelfærden, hvor dyrene skal sikres ordentlig bevægelsesfrihed og mulighed for at udleve deres naturlige adfærd.

Jo flere underskrifter, jo større gennemslagskraft, så har du ikke skrevet under endnu, så vær med nu