Mink der holdes i små bure

Dyrenes Beskyttelse: Danmark bør gå efter et forbud mod minkavl

I Danmark er mink på to farme testet positive for Covid-19, og Fødevarestyrelsen er nu i gang med at teste 120 farme for at finde ud, hvor udbredt smitten er. I Holland har man allerede taget konsekvensen af landets store smitteudbrud og fremskyndt forbuddet mod minkproduktionen.

Skrevet af:
Britta Riis

Danmark er en af verdens største minkproducenter, og er det land i verden, der har flest mink i forhold til antallet af mennesker. Derfor vækker det stor bekymring hos Dyrenes Beskyttelse, at mink på to nordjyske farme i sidste uge blevet testet positive for coronavirus.

- Det er meget bekymrende og ulykkeligt, hvis vi har en opformerings-central kørende blandt dyr for en virus, som vi med al kraft prøver at bekæmpe i det danske samfund, udtaler Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

I Holland er der konstateret smitte på 17 farme, og flere hundredtusind mink er aflivet, fordi det er risikabelt at have et stort reservoir af virus blandt dyr. Mennesker kan smitte mink, men de hollandske undersøgelser tyder også på, at mink har smittet mennesker. Ligesom mennesker kan minkene være syge med kraftige symptomer, men de kan også være smittede og symptomfri.

Når mennesker kan smitte mink og mink formentlig kan smitte mennesker, endda uden at have symptomer, så har vi en sprængfarlig situation. Ifølge Britta Riis, er det fint, at der nu testes intensivt og foretages yderligere foranstaltninger, men der bør også tages fat om det egentlige problem.

- Når vi holder titusindvis af dyr ekstremt tæt sammen og under meget unaturlige og stressende forhold, så er det en invitation til, at nye sygdomme opformeres og spredes mellem dyrene i besætningerne. Man kan forsøge at holde sygdomme ude, men kommer de først ind for eksempel gennem en smittet medarbejder, der måske ikke engang selv kender til sin smitte, så har vi balladen, siger hun.

Et spørgsmål om tid

Indtil videre er der ikke set store udbrud i andre intensive industrielle dyrehold, men internationale eksperter peger på, at behandlingen af vilde dyr og dyr i landbrugsproduktionen, udgør en stor risiko i forhold til epidemier og pandemier generelt. Det skyldes, at mennesker og ofte meget stressede dyr kommer i meget tæt kontakt, og at nye sygdomme dermed kan opstå eller spredes på ukontrollerbar vis.

-Det er på høje tid, at vi mennesker indser, at vi er en del af naturen, og at vi må behandle dyrene med respekt og forståelse for, at vi er forbundne. Lad os lære af denne pandemi og indse, at vi er nødt til at skabe en større balance til gavn for både mennesker og dyrs velfærd og sundhed, siger Britta Riis.

I Holland har man allerede taget konsekvensen af de mange smittede mink. Minkproduktion har været forbudt siden 2015 med en udfasning frem til 2024. Men et flertal i parlamentet har tirsdag stemt for at fremskynde udfasningen, så den gennemføres allerede i år.

Også England, Østrig, Norge, Belgien, Luxembourg, Serbien, Slovakiet, Tjekkiet, Kroatien, Makedonien, Schweiz, Tyskland, Slovenien og Bosnien og Herzegovina har forbud mod hold af mink. Det skyldes dyreetiske hensyn, og at det ikke lader sig gøre at indrette produktionen, så den tager tilstrækkeligt hensyn til de aktive rovdyrs naturlige behov.

- Land efter land i Europa forbyder minkavlen, fordi det anses for dyrplageri at holde mink i små golde trådbure. Det er rigelig grund i sig selv, men nu kommer smitten af minkfarme med Covid-19 oveni og demonstrerer, at tiden i den grad er moden til et dansk forbud, hvor minkproduktion udfases så hurtigt som muligt, afslutter Britta Riis.

Derfor har mink dårlig dyrevelfærd

  • Danmark er en af verdens største minkproducenter, og er det land i verden, der har flest mink i forhold til antallet af mennesker. 
  • Minkproduktionen strider fundamentalt imod dyrenes natur og behov.
  • Mink et territoriale, solitære dyr som naturligt lever alene og forsvarer deres områder. Områderne kan være op til 2 km store. 
  • I produktionen holdes flere mink sammen i meget små trådbure. de holdes på meget store farme, hvor dyrene står helt tæt op ad hinanden på rækker med flere tusinde dyr. 
  • De unaturlige forhold stresser minkene, som udvikler adfærdsforstyrrelser og som bider og skader hinanden.