Artikel, 6. juli 2021

Dyrenes Beskyttelse efter ny risikovurdering af minkavl: Stop al snak om genåbning af minkindustrien

Dyrenes Beskyttelse ser ny risikovurdering af minkavl fra Statens Serum Institut (SSI) som bevis for, at minkindustrien aldrig skal genåbnes. Organisationen kræver et forbud mod minkavl

Image of Søren Krogsgaard
Søren Krogsgaard,
Pressechef
Del artiklen på:
Mink i bur

Fakta om mink

Oprindelse: Nordamerika

Vægt:3/4-1½ kilo

Længde: 43-68 cm inkl. hale

Antal unger: 4-6 stk.

Kønsmoden: Som 1-årig

Invasiv art

Må jages hele året rundt

Inden for 48 timer leverede Statens Serum Institut (SSI) i sidste uge to friske argumenter for, at minkavl ikke er i samfundets interesse. Mandag orienterede SSI om en undersøgelse, der viste at muteret virus fra danske minkfarme  havde øget modstandsdygtighed overfor antistoffer hos tidligere covid-19-smittede, og at denne mutation var i gang med at mutere yderligere hos de inficerede mink.
Tirsdag fastslog instituttet i en ny risikovurdering, at det  kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker, hvis der holdes mink efter årsskiftet. Det får Dyrenes Beskyttelse til at appellere til de ansvarlige ministre om et fuldt stop for minkavl i Danmark.

- Det viser med al tydelighed, at tiden er inde til, at vi tager et endeligt opgør med minkindustrien, siger Birgitte Iversen Damm, dyrlæge, ph.d. og chefkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse.

I øjeblikket er det forbudt at holde mink frem til årsskiftet 2021. Men SSI vurderer, at det kan medføre en sundhedsmæssig risiko at genåbne erhvervet næste år. Det begrundes med risikoen for infektioner for medarbejdere, risiko for yderligere samfundssmitte blandt folk, der ikke er vaccineret eller har aftagende immunitet efter vaccination. Slutteligt kan der også opstå nye varianter af coronavirus på minkfarmene, som siden spredes ud i samfundet.

- Minkfarme vil i al overskuelig fremtid kunne komme til at fungere som reservoirer for virus, der siden kan sprede sig til befolkningen, og hvor der samtidig kan ske mutation til nye varianter, vi ikke kender konsekvenserne af.  De flere end 400 COVID-19-inficerede minkfarme i EU viser med al tydelighed, at det er mere end svært at holde smitten ude af minkfarmene, siger Birgitte Iversen Damm.

Drop dvaleordning

I december 2020 vedtog regeringen og dens støttepartier det midlertidige forbud mod minkavl. Senere kom også en aftale om erstatning til minkavlerne i stand. Siden har avlerne skulle beslutte sig for, om de vil lukke helt ned eller melde sig til en dvaleordning, hvor minkavleren modtager kompensation for minkfarmens faste omkostninger samt en driftstabserstatning for avlsdyr, indtil det er muligt at starte op på ny.

Men Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at den midlertidige nedlukning med mulighed for at starte op igen erstattes af et permanent forbud mod minkavl i Danmark.

- Minkavl er lig med virkelig ringe dyrevelfærd, dokumenteret risiko for spredning af sygdom og udledning af store mængder ammoniak. Samtidig har økonomien været dårlig for producenterne i en årrække. Der er ingen grund til at genåbne minkhvervet herhjemme, siger Birgitte Iversen Damm.

Andre dyr er på vej ud af burene

Der er en stærk bevægelse i Europa væk fra dyr i bure, og mange lande har allerede forbudt pelsproduktionen helt. I sidste uge forpligtede EU kommissionen sig til at komme med en plan for, hvordan hold af landbrugsdyr i bure kan ophøre senest i 2027. Mink betragtes imidlertid ikke som landbrugsdyr, og der skal tages stilling til minkindustriens fremtid i Danmark længe inden da.

Med et forbud mod minkproduktion vil bringe Danmark på niveau med de mange andre lande i Europa, der allerede har forbudt minkproduktionen, blandt andre Norge, Storbritannien, Holland, Frankrig, Østrig, Irland, Belgien, Tjekkiet og Serbien

 

  • Del artiklen på: