Kat

Dyrenes Beskyttelse er skuffet: Regeringens tiltag for kat gør ingen forskel

I foråret meldte Jacob Jensen ud, at regeringen ville komme med en bekendtgørelse for dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte. Bekendtgørelsen er nu trådt i kraft, men det kommer ikke til at øge velfærden for kattene. Dyrenes Beskyttelse er meget skuffet.

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

Den danske ejerkat har ingen status i loven. Det bekræfter skiftende ministre gang på gang, når der laves halve løsninger for at komme problemet med ejerløse katte til livs i stedet for at lave det, som der egentlig er brug for – en bekendtgørelse på obligatorisk mærkning og registrering for alle katte.

I foråret meldte Jakob Jensen ud, at der vil komme en bekendtgørelse for dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte. Bekendtgørelsen blev lavet på baggrund af en sag fra Viborg, hvor katte blev holdt i minkbure. Bekendtgørelsen er nu trådt i kraft, og foreningen er meget skuffet over tiltagene.

- Vi er meget skuffede over regeringens bekendtgørelse omkring kattehold, da den ikke kommer til at ændre på kattenes velfærd og status i Danmark. Sagen med burene var enkeltstående og ikke et generelt billede for problemer med kattevelfærden i Danmark. Både processen med at lave bekendtgørelsen, samt indhold af den er meget skuffende og uambitiøs, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse. Han fortsætter:  

- Selvfølgelig skal katte ikke holdes i små bure, men det reelle problem relaterer sig ikke til erhvervsmæssige hold af kat. Det relaterer sig til de mange umærkede, tamme katte, som ingen vil tage ansvar for. Hvis vi for alvor skal rykke på noget, så skal vi lade os inspirere af vores naboer i Sverige, hvor det ved årsskiftet blev lovpligtigt at mærke og registrere sin kat, siger Jens Jokumsen.

Bekendtgørelsen har ingen reel effekt

Hvis den nye bekendtgørelse skulle have en effekt, skulle den have været justeret, så det er muligt at anmelde mennesker med store kattehold, hvis de ikke er godkendt som erhvervsmæssigt kattehold og lever op til de krav, det medfører. Dyrenes Beskyttelse har gentagende gange i processen ytret et ønske om, at mennesker med mere end ti voksne katte skal registreres som erhverv.

- Vi har gennem flere høringer efterspurgt at få denne paragraf skrevet ind i bekendtgørelsen, men uden held. Hvis vi havde det som en del af bekendtgørelsen, ville det give os mulighed for at anmelde de kattehold, som var på mere end ti katte. Det er de færreste mennesker, som kan tage vare på mere end ti voksne katte, og vi ser gang på at gang, at dyr kommer i klemme, fordi katteholdet bliver en for uoverskuelig opgave for ejeren, siger Jens Jokumsen.

For at løse problemet med kattenes manglende velfærd, mener Dyrenes Beskyttelse, at der er tre områder, som skal have politisk opmærksomhed. Først og fremmest skal der indføres obligatorisk mærkning og registrering af alle katte i Danmark, ligesom det er blevet gjort i Sverige. Derudover skal det indføres, at hvis man har mere end ti katte i sin husholdning, skal man registreres som et erhvervsmæssigt kattehold. Som det sidste ønsker organisationen at den nye bekendtgørelse skal evalueres efter tre år for at sikre, at den har den ønskede effekt.

Den nye bekendtgørelse er en stor skuffelse for kattenes velfærd. Den er endnu et eksempel på, at kattenes velfærd og status ikke har politikernes fokus, som vi ellers ser det hos vores nabolande.