Placeholder, logo

Dyrenes Beskyttelse kræver flere kontroller

For mange dyr, ingen vand eller manglende dokumentation for rejsetid og kompetencer hos chaufføren. Problemerne er hyppige, når de danske vejkontroller undersøger lastbiler på vej ud af Danmark til fremmede himmelstrøg. Dyrenes Beskyttelse ønsker derfor flere kontroller

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

I 2014 udførte Rigspolitiet i samarbejde med Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold 922 kontroller af dansk registrerede køretøjer. 12 procent af kontrollerne gav påtaler. De typiske forseelser drejede sig om overbelægning, manglende adgang til vand, manglende dokumentation og kompetencebevis samt transport af dyr, som slet ikke var egnede til transport pga. sygdomme.

 

”Når 922 kontroller giver 12 procent påtaler for overtrædelser, som ofte belaster dyrene, så er det klart, at vi er bekymrede."
- Pernille Fraas Johnsen, chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse,

”Når 922 kontroller giver 12 procent påtaler for overtrædelser, som ofte belaster dyrene, så er det klart, at vi er bekymrede. I Danmark bliver omkring 5 procent af transporterne taget ud til stikprøvekontroller, og ganger vi op, så tegner der sig et billede af, at rigtig mange dyr bliver transporteret under forhold som ikke er lovlige, og hvor dyrene lider overlast”, siger chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse, Pernille Fraas Johnsen.

Antallet af dyr, som potentielt bliver transporteret på ulovlige transporter, bliver ikke mindre af, at antallet af dyretransporter ud af landet er fordoblet de seneste fem år.

Også et internationalt problem

De danske myndigheder har også stoppet udenlandsk registrerede køretøjer. Her er undersøgt 173 transporter, og 18 procent af dem gav påtale. Det tyder altså på, at pro-blemerne på den anden side af grænsen er endnu større.

”Kontrolinstanser over grænserne taler ikke sammen, og antallet af kontroller er alt for lavt. I Dyrenes Beskyttelse ønsker vi et europæisk system, hvor antallet af kontroller øges, og hvor alle lande indberetter overtrædelser til samme sted. Det findes ikke i dag”, siger chefkonsulenten.

Danmark kan gå forrest

Selvom de fleste regler om dyrs forhold under transporter reguleres fra EU, er der områder, hvor vi selv kan gå forrest, og det vil vi anbefale vores Miljø- og Fødevareminister at gøre:

”I de forskellige EU lande har vi selv lov at fastsætte antallet af stikprøvekontroller, derfor vil vi foreslå, at antallet af stikprøver på dyretransporter øges fra 5 procent til 25 procent. Det vil sikre dyrene langt større chance for behandling efter reglerne, og fristelsen til at springe over, hvor gærdet er lavest, vil minimeres kraftigt, ” slutter Pernille Fraas Johnsen

Dyrenes Beskyttelse kører lige nu kampagne i mod lange dyretransporter: Vi ønsker, at dyr skal transporteres så kort som muligt og i max 8 timer. Et andet krav er, at antallet af kontroller skal øges på de transporter, som er tilbage.