Mink lever korte liv i små golde bure

Dyrenes Beskyttelse med i kampen mod europæisk pelsproduktion

Mere end 60 dyrevelfærdsorganisationer er gået sammen i kampen for at forbyde pelsproduktion i EU. Underskriftsindsamling skal få sagen på EU-politikernes dagsorden, så et europæisk forbud kan blive en realitet.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Dyrenes Beskyttelse lancerer sammen med mere end 60 andre dyrevelfærdsorganisationer i Europa en fælles underskriftsindsamling for at få vedtaget et endeligt forbud mod pelsproduktion i EU. Et fælles EU-forbud vil én gang for alle lukke pelsproduktionen i samtlige EU-lande.

- Tiden er i den grad løbet fra pelsindustrien, hvor dårlig dyrevelfærd, sundhedsrisici, miljøproblemer og økonomisk underskud har været hverdag de sidste år. Ved at løfte i flok og få et europæisk forbud mod pelsproduktion er vi med til at få lukket en forældet industri. Buralderen er ovre, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Faren for COVID-19-smitte gjorde, at spotlightet i 2020 blev rettet mod de danske minkfarme. Minkfarmene fungerede som et virusreservoir, hvor virus samtidig kunne mutere til mere farlige varianter, og de danske mink blev derfor slået ned. Et midlertidigt forbud mod at holde mink i Danmark blev desuden vedtaget. Dette forbud løber frem til 2023.

Bliver et forbud mod pelsproduktion i EU vedtaget af EU-parlamentet, vil det også gælde minkproduktionen i Danmark.

EU i førertrøjen

Underskriftsindsamlingen for et europæisk forbud mod pelsproduktion er initieret af blandt andet paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, der er dyrenes stemme i Europa. Mere end 60 dyrevelfærdsorganisationer arbejder her sammen for at få et forbud mod både pelsproduktion og for at placere pelsprodukter på det europæiske marked.

Flere europæiske lande, som fx Norge, Storbritannien og Østrig, har enten allerede afviklet minkproduktionen eller iværksat en udfasning. Men også lande, som vi normalt ikke sammenligner os med rent dyrevelfærdsmæssigt, som Tjekkiet og Serbien, er i gang med at vinke farvel til minkproduktionen.

- Fordelen ved et EU-forbud mod pelsproduktion er, at et samlet EU ikke længere kan producere pels. EU lægger sig ved vedtagelsen af forbuddet i førertrøjen, og kan sige et endeligt farvel til pelsindustrien. Derudover indebærer forbuddet, at pelsprodukter ikke må placeres på det europæiske marked. På den måde undgår man muligheden for pelsimport fra ikke-EUmarkeder, siger Britta Riis.

Målet er at indsamle en million underskrifter på tværs af EU. Opnår man en million underskrifter, er EU-Kommissionen efterfølgende forpligtet til at behandle borgerinitiativet. EU-Kommissionen skal vurdere, hvilke tiltag, den vil foreslå på baggrund af initiativet, og ikke mindst, hvad begrundelsen er for disse tiltag eller for ikke at handle.

Underskriftsindsamlingen varer et år dvs. til maj 2023.

En begrænset samfundsøkonomisk betydning

I EU bliver der produceret flest mink-, ræve og mårhundeskind.

I 2019 blev der, ifølge Danmarks Statistik, produceret omkring 12,5 millioner danske minkskind.

I Danmark udgjorde produktionsværdien i pelsfremstilling, hvoraf langt størstedelen er mink, ifølge en analyse fra tænketanken Kraka, 2,5 mia. kr. i 2019. Dette niveau svarer til 0,12 pct. af den samlede økonomiske værdiskabelse. Tænketanken noterer i sin analyse, at: ”Produktionen af pelsskind har således begrænset samfundsøkonomisk betydning”.

Underskriftsindsamlingen er en såkaldt ECI – et europæisk borgerinitiativ. Det kræver, at syv borgere fra syv forskellige lande stiller et forslag, som efterfølgende skal indsamle en million underskrifter på tværs af EU. Herefter skal EU-Kommissionen tage stilling til forslaget.