Flere kommuner gør ikke nok, for at komme problemer med ejerløse katte til livs.

Dyrenes Beskyttelse mener: Kommunerne skal leve op til deres ansvar for de ejerløse katte

Ejerløse katte er et problem over hele landet, og flere kommuner lever ikke op til deres ansvar på området. Derfor findes der mange ejerløse katte, som både er til gene for borgerne, men også lever under dårlige forhold.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse modtager mange henvendelser vedrørende katte, og når borgerne ringer, er det ofte fordi, de fejlagtigt er blevet henvist af kommunen til en dyrevelfærdsorganisation.

Men problemer med ejerløse katte er ikke en opgave, vi som dyrevelfærdsorganisationer hverken kan eller bør tage os af. Dyrenes Beskyttelse tager sig af syge dyr og dyr i nød. En kat er ikke nødvendigvis syg eller i nød, blot fordi den er ejerløs.

Et voksende problem

Det er kommunens ansvar at tage sig af de stigende problemer med ejerløse katte. Kattene kan være til stor gene for borgerne, og problemerne forsvinder ikke, blot fordi de ignoreres. I forvejen bruger vi i Dyrenes Beskyttelse årligt mere end 25 mio. kr. på håndteringen af sager med katte. Omkostningerne er blandt andet så høje, fordi kommunerne ikke løfter deres opgave. De kommuner, som ikke tager emnet alvorligt, skubber altså offentlige opgaver ud til private organisationer, når de afviser at håndtere sager med ejerløse katte.

Udfordringerne bliver ikke mindre med tiden. Derfor er det vigtigt, at kommunerne tager hånd om problemerne nu. Særligt i byerne er fødegrundlaget for kattene gode. De finder mad bag ved spisesteder og detailhandler, og mange borgere fodrer dem udvidende om, hvordan de faktisk bør forholde sig til kattene. Derfor er forholdene gode for, at de ejerløse katte kan formere sig. Og når en enkelt hunkat kan få op til fire kuld pr. år, så løber antallet hurtigt op.

Bekymring for kattene

Når borgerne henvender sig til os, udtrykker de ofte bekymring for velfærden blandt de ejerløse katte. Og det giver i den grad anledning til bekymring for kattenes velfærd, når kommunerne afviser at tage sig af problemerne. Et stort antal lever under kummerlige forhold, og vi oplever, at mange killinger bliver efterladt, og dermed fødes til et liv under ekstremt hårde forhold. Der er ingen til at tage sig af dem, og de kan ikke klare sig selv.

Det er meget vigtigt for os at pointere, at ejerløse katte ikke skal bekæmpes og ses som skadedyr. Det handler om at hjælpe dem til bedre forhold.

Vi håber at lokalpolitikerne vil tage fat om dette emne, så vi kan gjort noget ved katteproblemerne i kommunerne.