Danmarkskort som viser placeringen af de frivillige kredsformænd- og assistenter, områdeformænd, schweisshundeførere og vildtplejestationer
Kortet er et øjebliksbillede af den interaktive oversigt på skærmen hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812. Hele kortet kan ses i magasinet online, jf. boks nederst

Dyrenes Danmarkskort

Dyrenes Beskyttelse har over 2.000 frivillige, som trækker det tunge læs i foreningens praktiske opgaveløsning, lokale tilstedeværelse og samtalen med danskerne om dyrene derude.

Skrevet af:
Johanne Gabel

Mere end 2.000 frivillige i alt

 • Den yngste frivillige er 22 år
 • Den ældste frivillige er 74 år
 • Frivilligrekorden er 41 år

Dyrenes Beskyttelse:

 • har et landsdækkende netværk af frivillige. De frivillige udgør det lokale nærvær i form af frivillige områdeformænd, som koordinerer og leder arbejdet med dyreredning i 13 områder i hele Danmark. I hvert område er der tilknyttet en række frivillige kredsformænd og kredsassistenter til beredskabet.
   
 • er en frivillig forening. Stiftet af frivillige i 1875 og stadig drevet af frivillige i dag. De frivillige arbejder uden løn, men får dækket udgifter til for eksempel kørsel og til at pleje, fodre eller redde dyr.
   
 • har over 2.000 frivillige. Centralt er der registreret godt 1.000 frivillige. Dertil kommer de hundredvis af frivillige, som enten er plejefamilier for dyr eller hjælper til på Dyrenes Beskyttelses 10 internater.
   
 • har vagtcentralen 1812. Blev oprettet i 2011 og dækker hele landet døgnet rundt. Det er frivillige skytter, kredsformænd, vildtplejere og dyrereddere, der står til rådighed og sørger for, at alle kan ringe ind og få råd og vejledning, hvis de oplever, at et dyr er i vanskeligheder.
   
 • har mange slags frivillige. Ud over de mange frivillige, som hjælper dyr i hele landet, er der mange andre frivillige, der hjælper med deres særlige kompetencer. Det kan være som jurist, efterforsker, kommunikation, fotograf, træklatrer eller særlig viden i en sag om for eksempel krybdyr.

Dyrenes Danmarkskort

Kortet viser de frivillige, som beredskabet kan trække på. Kortet er et øjebliksbillede af den interaktive oversigt på skærmen fra Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812. I denne visning er kredsformænd, kredsassistenter, områdeformænd, schweisshundeførere og vildtplejestationer. Skytter er en del af kredsformænd- og assistenter.

Desværre snupper visningen her de sydligste dele af landet. Hele kortet kan ses i magasinet online her