transport

Dyretransporter på dagsordenen

Der er blevet rettet skarp kritik af Fødevarestyrelsens kontrol med dyretransporter, efter Dyrenes Beskyttelse rettede spotlight på problemet.

Skrevet af:
Marie Hougaard

I 2017 kørte mere end 9 millioner grise ud på lange, udmattende dyretransporter over otte timer ud af Danmark. Det er næsten en femdobling af antallet af grise på lange dyretransporter på 10 år. Det kunne Dyrenes Beskyttelse afsløre i maj måned via en aktindsigt hos Fødevarestyrelsen. Nyheden vakte stor opsigt og blev bragt i landsdækkende aviser, på web og i tv, hvor historien ramte hele den danske befolkning. Ikke kun medier, men også politikere tog de bekymrende fakta til sig, og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med Simon Kollerup (S) og Søren Egge Rasmussen (Ø) i spidsen, kaldte straks miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i samråd for at få klarlagt problemets omfang.

"Det drejer sig om millioner af danske dyr, der oplever stressende og udmattende lange køreture. Danske landmænd er den suverænt største eksportør af smågrise i EU, og derfor kan vi som nation ikke være bekendt, at der ikke er styr på dyrevelfærden. Det er på tide, der bliver gjort noget ved problemet. Stod det til mig, så blev der sat en stopper for alle transporter over otte timers varighed," siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Dumpet

Ikke kun afsløringen af de mange grise på lange transporter gav genlyd over hele Danmark. Kort tid efter kom det nemlig for dagen, at der også er problemer med kontrollen af dyretransporterne ud af landet. Det er Fødevarestyrelsen, der står for kontrollen, og den har mildest talt været mangelfuld. I årevis har Fødevarestyrelsen ikke gjort noget ved overtrædelser af reglerne for dyretransporter for både danske og udenlandske vognmænd. Det er kommet frem, efter at Dyrenes Beskyttelse har søgt aktindsigt i Fødevarestyrelsens kontrol på området.

"Fødevarestyrelsen har som ansvarshavende myndighed fuldkomment svigtet de mange millioner levende dyr, der hver år transporteres ud af Danmark. Transport på tætpakkede lastbiler over lange afstande er voldsomt belastende for dyrene, og det er rystende, at kontrollen ikke er på plads. Det er alvorligt, og vi forventer, at ministeren får ryddet op i det," siger Britta Riis.

925 overtrædelser er efterfølgende blevet politianmeldt. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen bad i samme ombæring Fødevarestyrelsen om en redegørelse af forløbet.

Danmarks ansvar

Et hold spørgelystne og bekymrede politikere mødtes til åbent samråd med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen d. 20. juni om de omfattende problemer med de lange dyretransporter.

Dyrevelfærdsordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, lagde ud med at spørge Jakob Ellemann-Jensen, om han som minister vil gøre noget for at øge kontrollen med de lange dyretransporter og arbejde for at forbedre reglerne nationalt og på EU-plan for at sikre bedre dyrevelfærd til de transporterede grise.

"Det svigt i opfølgning på overtrædelser, som har fundet sted, er helt uacceptabelt, og jeg har bedt Fødevarestyrelsen om en redegørelse om forløbet af sagen," sagde ministeren.

Han tilføjede dog, at hvis antallet af kontroller skal øges, kræver det flere ressourcer, og at der ifølge ham er andre måder at løse problemet på. Dette var Søren Egge Rasmussen ikke enig i. Han pointerede, at det er få af transporterne, der bliver kontrolleret i dag.

"Det er levende grise, vi taler om. Det må ikke være en driftsomkostning at blive sanktioneret for at køre med for mange dyr, tilføjede Simon Kollerup, dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet. Karina Due, dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, mente også, der skal ske noget på området, da hun spurgte miljø- og fødevareministeren, om han er enig i, at vi i Danmark har et stort ansvar, når vi eksporterer så mange smågrise.

"Jeg tror, vi skal lave kontrollen klogere. Den, der har evnen, har pligten. Vi skal gå forrest for at få reglerne ændret på europæisk niveau," sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Skarp kritik af fødevarestyrelsens kontrol af dyretransporter

Midt i sommerferien landede redegørelsen fra Fødevarestyrelsen, og der var ingen tvivl: Fødevarestyrelsen havde i årevis fuldstændig forsømt sit ansvar med at følge op på overtrædelser af reglerne for dyretransporter:

"Hændelsesforløbet er klart utilfredsstillende og viser, at der er begået fejl. Der har været et uacceptabelt rod i Fødevarestyrelsen, og jeg har derfor bedt styrelsen om straks at rette op, så der fremover er bedre kontrol med transporterne af dyr," udtalte Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Og Fødevarestyrelsen erkendte blankt kritikken:

"Fødevarestyrelsen har modtaget kritikken fra ministeren, og vi er enige i, at vi har begået fejl, og at forløbet har været utilfredsstillende. Det skal der rettes op på, sagde Fødevarestyrelsens direktør, Esben Egede Rasmussen, i en kommentar til DR Nyheder. Fødevarestyrelsen skal fremover have fokus på, at kontrollen følger op på ulovlige dyretransporter med bøder og politianmeldelse. Derudover skal fund af overtrædelser følges op inden for en måned. Simon Kollerup, S, mener dog ikke, det er nok, at lastbilchaufførerne bliver sanktioneret, når der konstateres overtrædelser. Der skal mere kontrol til, sagde han til Ritzau:

Hvis ministeren tror, at han er kommet rundt om problemet med dyretransporter ved at sige, at man skal sanktionere, når der er overtrædelser, så må han tro om igen. Vi har flere krav til ministeren, som vi opfordrer til at indkalde til politiske forhandlinger, så vi kan lave en skærpelse af kontrollen, som der skal være flere af. I Dyrenes Beskyttelse er man enig i, at der skal indføres flere kontroller: 

"Det er vigtigt, at der bliver foretaget flere kontroller af transporterne ud af landet, så antallet af kontroller følger med den eksplosive udvikling i antal dyretransporter. Det nytter jo ikke noget, at antallet af kontroller er det samme, når antallet af eksporterede grise er mangedoblet," siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer samtidig til, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe af eksperter uden for Fødevarestyrelsen, der kan granske området og sikre, at det er de rigtig tiltag, der gøres for at rette op:

"Dansk landbrug sender millioner af dyr ud på lange, opslidende dyretransporter i tætpakkede lastbiler hvert eneste år. God dyrevelfærd kan det aldrig blive, men det er nødt til at blive bedre," siger Britta Riis.

Miljø- og fødevareministeren har bedt Fødevarestyrelsen lave en analyse af stikprøvekontrollerne.

Lange dyretransporter kort

  • I maj 2018 kunne Dyrenes Beskyttelse afsløre, at antallet af lange transporter med levende grise ud af Danmark var eksploderet.
  • 13. juni kom det frem, at der har været rod med kontrollen af dyretransporterne. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen krævede en redegørelse fra Fødevarestyrelsen.
  • 20. juni blev der holdt samråd med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.
  • 20. juli landede redegørelsen, der afslørede manglende sanktionering af de lange transporter.