Artikel, 25. september 2020

Dyrevelfærd skal være et nyt verdensmål

Dyrevelfærd skal med på dagsordenen, når verdens fremtid bliver drøftet ud fra FNs såkaldte verdensmål. Verdensmålene er den retning, FNs 193 medlemslande vurderer, fremtiden skal have, og Dyrenes Beskyttelse mener, dyrevelfærd hører med i ligningen.

Image of Marie  Hougaard
Marie Hougaard,
Medieredaktør
Del artiklen på:
dyrevelfærd som verdensmål

Hvad er verdensmålene

FNs 17 verdensmål er en holistisk plan for en bæredygtig verden

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015

Verdensmålene forpligter FNs 193 medlemslande til blandt andet at afskaffe sult, fattigdom og sikre sundhed og uddannelse til alle.

Bekæmpelse af sult og fattigdom, uddannelse og bedre sundhed til alle og en bæredygtig økonomisk vækst. FNs 17 verdensmål forpligter de 193 medlemslande af FN til at arbejde i en bæredygtig verden for både mennesker og planeten. Men der er et meget vigtigt område, der ikke bliver nævnt i de 17 verdensmål:

Verdensmålene udstikker en essentiel bæredygtig retning for både mennesker og den planet, vi bor på.  Men der er ét område, hvor verdensmålene kommer til kort: dyrenes velfærd. Dyrevelfærd er et nøgleområde for en planet i balance, og bør derfor være det 18. verdensmål”, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

Ved at integrere dyrevelfærd som et 18. verdensmål vil FNs medlemslande forpligte sig til at arbejde i en retning med bedre dyrevelfærd. Det er videnskabeligt bevist, at dyr er levende og sansende væsener, og dyrevelfærd er derfor en vigtig del af planetens fremtid, mener Britta Riis:

”Dyrs velfærd er, uanset om det drejer sig om de vilde dyr eller dyr til fødevareproduktion, en overset, men vigtig faktor i FNs agenda, hvis målet om en planet i balance skal opnås. Sammenhængen mellem en bæredygtig planet og dyrevelfærd har ikke fået den fortjente opmærksomhed, hvilket FN også anerkender”

Planter og natur, dyr og mennesker

Måske var det en flagermus på et marked i Kina. Måske har det med skældyret at gøre. Uanset, hvad der udløste den verserende Covid-19 pandemi, har det givet fornyet fokus på, at mennesket er forbundet til naturen ligesom naturen er forbundet til mennesket.

Sammenhængen mellem dyrs sundhed, menneskers sundhed og de miljøer, vi lever i, bliver kaldt One Health-konceptet.

Det primære fokus i One Health-konceptet er, at mennesker, dyr og natur er forbundne, når det gælder sundhed og sygdom. Konceptet indeholder også, at den lokale og globale sundhed er forbundet, som man så med corona-pandemien. Det kræver, at mange forskellige sektorer skal arbejde sammen for at kunne løfte i flok.

”Det er på høje tid, at vi mennesker indser, vi er en del af naturen, og at vi må behandle dyrene med respekt og en forståelse for, at vi er forbundne. Det er derfor nødvendigt, at dyrebeskyttelse og dyrevelfærd rykker længere op og integreres i den bredere udviklingsagenda”, siger Britta Riis

Verdensmålene fejrer i år fem års fødselsdag.