Biodiversitet hedelibel dyrenes beskyttelse

Dyrevelfærden skal opprioriteres i FN’s plan for biodiversitet

En række dyrevelfærdsorganisationer opfordrer med et fælles holdningspapir til at bruge FN’s kommende biodiversitetsaftale til at højne beskyttelsen af dyr og dyrearter.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage
”Vi savner et opgør med den tankegang, at dyr og natur blot er ressourcer, som mennesket kan udnytte. Dyrs velfærd skal være et mål i sig selv, og ikke blot et middel til at opnå andre dagsordner”
- Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse

Fra d. 23. august til d. 3. september 2021 mødes den internationale arbejdsgruppe, der arbejder på de nye, vigtige globale biodiversitetsmål efter 2020 (Post 2020 Global Biodiversity Framework).

Gruppen skal diskutere det første udkast til en global aftale på biodiversitetsmålene, der er planlagt til at skulle vedtages på topmødet i 2022, og dermed er mødet en unik mulighed for at inkludere dyrevelfærd og dyrebeskyttelse som en del af FN’s strategi for at standse tabet af biodiversitet.

Aftalen skal danne grundlag for de næste 10 års arbejde med biodiversitet og beskyttelse af vilde dyr i alle de lande, der har underskrevet FN’s Biodiversitetskonvention. Desværre adresserer det nuværende udkast ikke i tilstrækkelig grad dyrenes unikke status i det samlede økosystem.

En totrins guide til mere dyrevelfærd

En række dyrevelfærdsorganisationer har gennem World Federation for Animals udgivet et fælles holdningspapir til FN’s arbejde med biodiversitet.

Læs hele holdningspapiret her

”Når dyr lider, og arter risikerer udryddelse, har det en domino-effekt, der fx kan forstyrre miljø og fødekæder, accelerere klima-forandringer og skabe større risiko for ødelæggende pandemier. Arbejdsgruppens nuværende udkast formår ikke i tilfredsstillende grad at adressere, at overudnyttelse af naturen er den primære kilde til tab af biodiversitet og udryddelse af arter,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse og bestyrelsesformand for World Federation for Animals, en international sammenslutning af dyrevelfærdsorganisationer.

Dyrenes Beskyttelse har sammen med World Federation for Animals indsendt et fælles holdningspapir, der skitserer, hvordan arbejdsgruppen kan integrere dyrevelfærd i den kommende biodiversitetsaftale og dermed anerkende de tætte forbindelser, der eksisterer mellem naturen og dyrs og menneskers sundhed. Dette kaldes også One Health-perspektivet. Et eksempel på dette er risikoen for nye pandemier, der opstår, når mennesker fortrænger vilde dyr og natur.

”Vi savner et opgør med den tankegang, at dyr og natur blot er ressourcer, som mennesket kan udnytte. Dyrs velfærd skal være et mål i sig selv, og ikke blot et middel til at opnå andre dagsordner,” siger Britta Riis.