elefant

Elefantkirkegården vokser

Krybskytteri og den illegale handel med elfenben er en af de primære årsager til, at antallet af afrikanske elefanter er faldet drastisk.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Fakta om elfenben

Der er omkring 350.000 afrikanske elefanter tilbage og 50.000 asiatiske elefanter tilbage.

De afrikanske elefanter bliver jaget på grund af deres stødtænder

De asiatiske elefanter er truet primært på grund af tab af deres levesteder

Elfenben bliver brugt til luksusvarer som fx pyntegenstande

Satao var en af Kenyas mest kendte elefanter og en af de såkaldte ”great tuskers”: elefanter med meget store stødtænder. Hans stødtænder vejede over 45 kilo og rørte næsten jorden, når han gik. I årtier var det lykkedes ham ikke at blive indfanget af krybskytter. Men en dag gik det galt for Satao. Han var gået hen i et øde hjørne af nationalparken Tsavo National Park for at søge efter friskt vand efter et uvejr. Det skulle blive det sidste, han gjorde. D. 30. maj 2014 blev hans krop fundet med stødtænderne hugget af. Satao var blevet forgiftet af krybskytter, der var ude efter stødtænderne, som de ville kunne sælge for store summer.

Satao er langt fra den eneste afrikanske elefant, der er blevet offer for krybskytter. I 1930’erne var der estimeret 10 millioner elefanter på det afrikanske kontinent. I dag er der omkring 350.000 tilbage. Elefanterne er blevet ofre for krybskytteri og konflikter gennem årtier.

”Det er simpelthen frygteligt, at millioner af afrikanske elefanter er blevet ofre for krybskytter.  Elefanterne bliver jaget for deres stødtænder, som bliver brugt til luksusvarer som fx udskårne pyntegenstande. På trods af massive indsatser i nationalparker på hele det afrikanske kontinent bliver der stadig dræbt omkring 10-15.000 hvert år af krybskytter hvilket er helt uacceptabelt”, siger biolog i Dyrenes Beskyttelse Anne Sofie Meilvang.

Truet af udryddelse

Ifølge IUCN, International Union for Conservation of Nature, international naturbeskyttelsesorganisation, er den afrikanske elefants status listet som sårbar, mens den asiatiske elefant er truet. I 2016 rapporterede IUCN, at den afrikanske elefant havde set sin hidtil værste nedgang i antal, hvoraf størstedelen var på grund af krybskytteri og jagten på elfenben.

”De afrikanske elefanter er i den grad truet af krybskytter. For de asiatiske elefanter gælder det, at det i høj grad er deres tab af levesteder, der er årsag til deres truede status, for de har korte eller ingen stødtænder. De bliver til gengæld jaget på grund af deres skind og kød. Det er krybskytteriet, der er den primære årsag til, at de afrikanske elefanters antal er stærkt reduceret. Jagten efter elfenben på de afrikanske elefanter er hensynsløs”, siger Anne Sofie Meilvang.

For at beskytte truede arter findes der internationale regler, CITES-konventionen, for hvad man må handle med internationalt. 189 lande er i dag medlem af CITES, og den internationale handel med elfenben blev forbudt i 1989. Det forhindrer dog ikke de enkelte lande i at have et nationalt marked for elfenben. Her har Kina, som har været verdens største marked for elfenben med en estimeret markedsandel på 70 %, forbudt al handel elfenben i slutningen af 2017. I Danmark må man kun handle med elfenben fra før 1947, medmindre man har et såkaldt CITES-certifikat på varen.

På trods af love, tiltag og regler bliver de afrikanske elefanter stadig jaget:

”Det er desværre tydeligt, at elfenben desværre stadig er i stor kurs på det illegale globale marked. De store kæmper har været jaget vildt i årtier, og det er helt essentielt at vi får stoppet handlen med elfenben. Ikke kun for elefanternes skyld, men også for vores egen.  Jeg kan slet ikke forestille mig en verden uden elefanter. Det ville blive et meget fattigt sted”, slutter Anne Sofie Meilvang.