Pressemeddelelse, 25. juli 2023

En sejr for dyrevelfærden: Dom afsagt i grov dyreværnssag

Den 3. maj faldt der dom i sagen over en mand, som var anklaget for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling af sin hund. Dommen lød på 60 dages ubetinget fængsel, og tiltalte blev frakendt retten til at eje eller på anden måde beskæftige sig med dyr i tre år. Dyrenes Beskyttelse er glad for dommen.

Image of Fie Bau Madsen
Fie Bau Madsen,
Kommunikationsmedarbejder
Del artiklen på:
OBS: Hunden er ikke relateret til sagen.
OBS: Hunden på billedet er ikke den omtalte hund i sagen. Billedet er ikke relateret til sagen direkte.

Groft uforsvarligt med karakter af helt umotiveret dyremishandling.

Sådan lød de alvorlige anklager mod en mand fra Nordsjælland, der var tilsagt i retten i Helsingør onsdag den 3. maj. Dommen lød på 60 dages ubetinget fængsel, og tiltalte blev frakendt retten til at eje eller på anden måde beskæftige sig med dyr i tre år. Til trods for at strafferammen ikke er udnyttet til fulde, mener Dyrenes Beskyttelse, at dommen er et stort skridt i den rigtige retning:

- Sagen er særdeles grov, da hunden bevidst er blevet påført smerte og ubehag. Den grove karakter gør også, at strafferammen er udnyttet bedre, end vi tidligere har set i sager med enkelte dyr, og det er vi rigtig glade for, siger Cecilia Christensen Karstrup, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse.

I sager om vanrøgt og mishandling ser Dyrenes Beskyttelse altid gerne, at den fulde strafferamme bliver benyttet. Alligevel er domfældelsen i denne sag et skridt i den rigtige retning mod at tage dyreværnssager seriøst og at bruge mere af den strafferamme, som retten har til rådighed.

Særdeles grov mishandlingssag

Der er tale om en sag, hvor en ejer gentagende gange har tapet og stripset benene sammen på sin hund, så den ikke kunne bevæge sig. Hunden har også i lange perioder været holdt i et alt for lille bur. Da hunden ankom til Roskilde Internat i oktober 2020, havde den et tydeligt brud på sit kranie, som ejer ikke havde fået behandlet ved dyrlægen, og hunden har derfor i lang tid gået med smerter.

- Det er en virkelig grov sag, hvor ejer helt umotiveret har mishandlet sin hund og helt undladt at få hunden tilset af en dyrlæge efter, at den havde fået et brud på kraniet. Der er ingen tvivl om, at det har været meget smertefuldt, og at hunden i perioden har været udsat for både angst og lidelse, siger Cecilia Christensen Karstrup.

Dyrenes Beskyttelse oplever, at sager, hvor ejere mishandler deres dyr, ofte er meget svære for politiet at bevisføre, og at de derfor sjældent ender med en sigtelse og efterfølgende domfældelse, som det er sket i denne sag. At denne sag er kommet så langt, er et udtryk for et rigtig godt stykke politiarbejde, mens dommens udfald er et udtryk for en domstol, der tager dyrenes velfærd alvorligt. Det er Dyrenes Beskyttelse meget glad for.