Billede af Mols Bjerge
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Endelig tiltale i styg sag

Efter mere end tre år er der rejst tiltale mod Naturstyrelsen og to medarbejdere, der lod kvæg sulte på arealer i Mols Bjerge. Det glæder Dyrenes Beskyttelse, men den lange sagsbehandling af dyreværnssager bekymrer.

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Naturstyrelsen og to ansatte er tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdsloven i en mere end tre år gammel sag om kvæg i Mols Bjerge i Østjylland. Styrelsen står til bødestraf, mens de to ansatte risikerer fængselsstraf og kan miste retten til at have med dyr at gøre i fem år.
Vi skal helt tilbage til februar 2021 for at finde den triste sags start. Her fandt en dyrlæge kvæg i styrelsens naturplejeprojekt i meget ringe tilstand. Dyrenes huld var, ifølge dyrlægen, langt under det, man kan forvente i en normal vinterperiode.
 
Naturstyrelsen var begyndt at fodre og tage dyr på stald, men nogle af dyrene var allerede så afkræftede, at de døde eller måtte aflives. Der er rejst tiltale for, at 77 kreaturer har været udsat for forskellig grad af uforsvarlig behandling. For flere af dyrene er der rejst tiltale for, at de har været udsat for grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling

- Det var en rigtig trist sag, og det er godt, at de ansvarlige er tiltalt og skal for en dommer. Dyr i naturplejeprojekter med helårsgræsning kan have gode og rige dyreliv, men denne sag understreger, at forvalteren har et stort ansvar, siger dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse Yvonne Johansen og fortsætter:

- Der skal gribes ind, hvis dyrene kommer i problemer, og det er der en øget risiko for på flere områder, når dyrene ikke er i stalde, men lever det frie liv. Størrelsen af flokkene skal blandt andet reguleres, og der skal tilskudsfodres, hvis det bliver nødvendigt. Det skete ikke i denne sag.


Anklagemyndigheden oplyser, at det har været "en alvorlig og ganske omfattende sag, som har krævet en større indsats for politiet at efterforske." Men den lange behandling hos politi og anklagemyndighed er et generelt problem ved dyreværnssager. 

- Alt for alt ofte fortsætter dyrenes pinsler, mens sagerne strækker sig ud over flere år, inden der falder en endelig afgørelse, siger Yvonne Johansen

Naturstyrelsen oplyser, at der, umiddelbart efter sagen opstod, blev lavet en handleplan med fokus på at "ensarte og systematisere" arbejdet med dyrevelfærd.

Dyrenes Beskyttelse håndterede 269 dyreværnssager med kvæg i 2023. Af dem blev 29 sager meldt til politiet. Kun en brøkdel af sagerne omhandlede kvæg i naturpleje med helårsgræsning. De typiske bekymrede henvendelser om kvæg til vagtcentralen 1812 går på manglende adgang til vand, ly og læ og udmagrede dyr.