Dyrenes Beskyttelse emblem koral

Endnu en klage til EU om halekupering af danske svin

Hvornår er det slut med halekupering af svin – om to år, om ti år? Det spørgsmål stiller EU-parlamentarikere til EU-kommissionen efter behandling af endnu en klage.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

I Danmark bliver 97 procent af svinene halekuperet, selv om rutinemæssig halekupering har været forbudt i EU i 20 år, og selv om der de seneste ti år har været meget specifikke regler for hold af svin.

Nu har halekupering af danske svin så igen været til behandling i EU-parlamentets PETI-udvalg. Dyrenes Beskyttelse klagede i 2012 til EU kommissionen og efterfølgende til EU-parlamentets PETI-udvalg – Udvalg for Andragender - og i går blev klagen genbehandlet i udvalget.

”Svenskerne kan holde grise uden at klippe halerne af dem, og her i Danmark har vi også svinehold, hvor man ikke halekuperer, for eksempel den økologiske produktion og Frilandsproduktionen. Så det kan sagtens lade sig gøre – det er et spørgsmål om ressourcer som for eksempel mere halm og plads. Hvis man er villig til at give grisene anstændige leveforhold, så mindsker man stressen, der udløser halebid,” siger Birgitte Damm, chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse.

Sverige klager over Danmark

Rutinemæssig halekupering sker i mange EU-lande, men der er også lande, der overholder reglerne, deriblandt Sverige. Her er man stærkt utilfreds med, at ulovlig rutinemæssig halekupering er udbredt andre steder. Både af hensyn til grisene, og fordi det giver mulighed for en billigere produktion og dermed er konkurrenceforvridende. Denne gang var Sverige med til at klage over dansk landbrugs overtrædelse af reglerne.

Margrethe Auken (SF), der sidder i udvalget, sagde undervejs i debatten: ”Vi burde kunne blive enige om, at reglerne skal overholdes og gennemføres. Den her form for systematisk halekupering er ulovlig. Konkurrencen er ikke retfærdig for øjeblikket – de fleste medlemslande krænker reglerne. Spis lidt mindre kød og sørg for at passe godt på grisene, så vi kan spise dem med god samvittighed.” 

EU-parlamentarikerne i PETI-udvalget var enige om, at loven er udmærket, men at den ikke håndhæves, som den burde. Formanden konkluderede ved på udvalgets vegne at udbede sig en tidsfrist fra EU-Kommissionen: Hvornår kan vi forvente, at kommissionen vil have bragt medlemslandene til at overholde loven – om to år, om ti år?