Dansk landbrug overtræder EU-lovgivning

EU-kontrol: Dansk landbrug overtræder EU-lovgivning

EU-Kommissionens kontrolenhed Sante F har været på inspektion i Danmark og konstaterer: De danske grise halekuperes rutinemæssigt, selv om det i mange år har været forbudt i hele EU. Det fremgår af et udkast til en rapport om besøget, der fandt sted i efteråret 2017.

Skrevet af:
Birgitte Iversen Damm
"En sag om traktatbrud kan nærme sig, og vi kan håbe, det gør indtryk, når respekten for loven og grisenes velfærd ikke gør det"
- Birgitte Damm, chefkonsulent for grise i Dyrenes Beskyttelse

98,5 pct. af danske grise halekuperes, selv om det har været forbudt i mere end 20 år at halekupere grise rutinemæssigt i EU. Alligevel finder rutinemæssig halekupering stadig sted i Danmark, konstaterer en EU-kontrol, som i efteråret besøgte danske svinebesætninger. 

”EU-kontrollen finder, at der sker rutinemæssig halekupering af grise i Danmark, og at det sker for at kunne producere billigere med mindre plads og med mindre beskæftigelse til grisene i form af fx halm. I stedet burde man give grisene bedre forhold og lade dem beholde halerne, hvilket er samme kritik, Dyrenes Beskyttelse har rejst i årevis,” siger Birgitte Damm, chefkonsulent for grise i Dyrenes Beskyttelse. 

Udkastet til rapporten kritiserer både svineproducenter, dyrlæger og Fødevarestyrelsen for på hver sin måde at bidrage til, at 98,5 pct. af de danske grise fortsat bliver halekuperet.
 
EU-kontrollen konstaterer, at Fødevarestyrelsen ikke gør det fornødne for at sikre, at forbuddet mod rutinemæssig halekupering overholdes og giver Danmark instruks om at rette op på den manglende overholdelse af EU’s direktiv om beskyttelse af svin. 

”Kritikken svarer i det store hele til kritikken for otte år siden, hvor der sidst var EU-kontrol af, om reglerne om halekupering overholdes i Danmark. Nu skal der altså strammes gevaldigt op. En sag om traktatbrud kan nærme sig, og vi kan håbe, det gør indtryk, når respekten for loven og grisenes velfærd ikke gør det,” siger Birgitte Iversen Damm. 

Hvad er halekupering?

Halekupering er et indgreb, der typisk udføres, når grisen er to-tre dage gammel. Med en elektrisk halebrænder klipper landmanden cirka halvdelen af dyrets hale af. Det gør ondt på grisen. Halekupering fører desuden til ændringer i halestumpens nerveender, som øger risikoen for smerter i resten af grisens liv.

Halekupering udføres for at undgå halebid, hvilket er en stress-reaktion hos grise. Stress opstår som følge af bl.a. dårlige staldforhold med for lidt plads og for lidt at rode i og beskæftige sig med.