Sildestime

EU-udspil kan give historisk løft af biodiversiteten

EU-Kommissionen foreslår genetablering af ødelagte hav- og landområder, som vil være et historisk løft af biodiversiteten. Dyrenes Beskyttelse håber, at udspillet vedtages og har sendt åbent brev til miljøministeren, Miljø- og fødevareudvalget og Europaudvalget sammen med Det Grønne Kontaktudvalg.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Med Danmark helt i bunden af EU for så vidt angår naturens udbredelse, beskyttelse og kvalitet, så er det et meget tiltrængt tiltag, at EU-Kommissionen lægger op til et historisk løft af biodiversiteten med sit udspil til en ny naturgenopretningslov. EU vil genetablere ødelagte naturområder, så i 2030 skal 20 procent af EU's areal være naturgenoprettet. Og i 2050 skal den europæisk natur være i gunstig bevaringsstatus. Det gælder både til lands og til vand.

”Loven vil være helt afgørende for at vende den katastrofale situation for dansk natur til en positiv udvikling,” siger direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, som er glad for, at miljøminister Magnus Heunicke i sit udkast til et rammenotat lægger op til, at Danmark stemmer for udspillet.

Dog vokser træerne ikke ind i himlen, da miljøministeriet lægger op til en række forbehold, blandt andet at områder med klima- og energiaktiviteter, råstofindvinding, transportinfrastruktur og bundslæbende fiskeri fritages for den planlagte genetablering af naturområder.

”Det vil betyde en kraftig udvanding af det ellers meget ambitiøse udspil fra EU-Kommissionen. Det er ganske omfattende arealer, regeringen her lægger op til skal fritages. Alene arealerne, der er udlagt til vedvarende energi i havplanen, udgør ca. 30 procent af Danmarks havareal. Den danske havplan er i forvejen slet ikke ambitiøs nok, og Danmark er langt fra målsætningerne om beskyttede havområder. Det står uklart, hvorvidt regeringen stadig vil stemme for udspillet, hvis ikke man får disse forbehold med,” påpeger Britta Riis.

Dyrenes Beskyttelse har derfor sammen med resten af Det Grønne Kontaktudvalg i dag sendt et åbent brev til miljøminister Magnus Heunicke, Miljø- og fødevareudvalget og Europaudvalget, hvor de redegør for deres bekymringer omkring regeringens tilgang til EU’s udspil og opfordrer til at støtte op om EU-Kommissionens ambitiøse linje.

Dansk natur har brug for en håndsrækning

Danmark bliver gang på gang målt som bundskraber i EU, når det kommer til naturbeskyttelse. Derfor ser biologer fra Dyrenes Beskyttelse udspillet fra EU-Kommissionen som en tiltrængt håndsrækning.

”Vi vil være ellevilde, hvis vi for eksempel kan få genetableret de ca. 55 kvadratkilometer stenrev, som man fjernet ved stenfiskeri. Det er vigtige opvækstområder og levesteder for havets fisk. Det er fantastiske oaser af liv i havet, som vi har mistet. Tilmed er stenrevene grundlaget for, at der kan gro havtang, der medvirker til at binde CO2, og således modvirker klimaforandringer,” siger Nicolaj Lindeborgh, biolog og konsulent med ansvar for fisk i Dyrenes Beskyttelse.

Det er ikke kun til havs, at potentialet for genetablering af natur er stort, fortæller Michael Carlsen, biolog og zoolog i Dyrenes Beskyttelse:

”Vi mangler både områder med en-årig strandengsvegetation, stort set alle slags klitter, naturlige å-bredder, hedetyper, kalkoverdrev, højmoser og vinteregeskov. Og generelt er kvaliteten af vores naturområder alt for ringe og trænger til et løft. Hvis EU’s udspil gennemføres, skal vi have det hele tilbage, og det vil være intet mindre end fantastisk,” siger han.

Åbent brev

Underskrivende organisationer i Det Grønne Kontaktudvalg:

 • Dyrenes Beskyttelse
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Greenpeace
 • Dansk Botanisk Forening
 • Dansk Pattedyrforening
 • Biologforbundet
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Svampeforeningen
 • Verdens Skove
 • Dansk Geologisk Forening
 • Jydsk Naturhistorisk Forening
 • Natur & Ungdom
 • Rådet for Grøn omstilling

Læs brevet her