Fire små hvalpe reddet

Fire små hvalpe reddet

Det er ofte frivilliges utrættelige indsats, der er den hurtigste og bedste vej til at redde dyr, der er udsat for omsorgssvigt fra deres ejere. Det viser en sag fra Sønderjylland tydeligt, hvor fire små hvalpe var efterladt, da husets lejer flyttede.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Fire små hvalpe peb og skrabede på vinduet, da Hanne, som er frivillig kredsformand i Dyrenes Beskyttelse, kom ud til en ejendom i Sønderjylland, hvor hvalpene var blevet efterladt i 3 dage i en sand svinesti. Det var naboer til ejendommen, der henvendte sig til Dyrenes Vagtcentral på 1812, fordi de mente, at der var noget galt.

 

"Vi ved desværre af erfaring, at dyrene kan komme i klemme i en langtrukken politisag. Det er sjældent, at politiet vælger at tvangsfjerne dyr."
- Inge Lund Overgaard, dyrlæge fra Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse har ikke beføjelse til at få adgang til andres ejendom, men Hanne kunne tydeligt se, at der var behov for hjælp til hvalpene. Hun igangsatte derfor et større detektivarbejde for at få adgang til ejendommen. Det lykkes, og Hanne fik sørget for, at hvalpene kom ud, og at de fik mad og vand. 

Politiet var involveret i sagen, men for at sikre hurtig hjælp til hvalpene valgte Dyrenes Beskyttelse at få en frivillig aftale med hvalpenes ejer, så hvalpene hurtigt kunne overføres til Dyrenes Beskyttelses internat på Fyn, hvor de nu er ved at komme sig og trives som de små aktive og nysgerrige hvalpe, de er.

"Vi ved desværre af erfaring, at dyrene kan komme i klemme i en langtrukken politisag. Det er sjældent, at politiet vælger at tvangsfjerne dyr. Desuden er der en personlig trist historie bag mange sager som denne, og så giver straf ikke mening. Vi skal først og fremmest tænke på dyrenes tarv", udtaler dyrlæge Inge Lund Overgaard fra Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse er en privat forening med knapt 1.000 frivillige, der hjælper med at redde dyr. De frivillige kredsformænd tager ud og besøger dyreejere for at undersøge henvendelser om misrøgt. Frivillige på internaterne og frivillige plejefamilier løfter en stor opgave med at få rehabiliteret de mange dyr og få dem ud til gode liv i nye familier. I 2015 fandt Dyrenes Beskyttelse nye hjem til 6.315 familiedyr.