Der er omkring 4000 tigre tilbage i det fri

Flere tigre i fangenskab i USA end i det fri

Der er flere tigre i fangenskab i USA end der er vilde tigre i Asien. Tigeren er truet, og antallet af tigre er faldet drastisk de seneste 100 år.

Skrevet af:
Marie Hougaard

For 100 år siden var der 100.000. I dag er der under 4000. Antallet af vilde tigre i det fri er i dén grad faldet drastisk gennem de seneste hundrede år, og tre ud af ni tigerarter er uddøde. De seks overlevende arter er alle truede.

"Det er et frygteligt tab for vores klode, at tre tigerarter allerede er uddøde, og at de resterende tigerarter er truede. Tigeren er det største kattedyr og er ikonisk på grund af sin smukke pels og stolte fremtoning. Desværre har krybskytteri og menneskelig aktivitet drevet tigerens antal langt i bund", siger biolog i Dyrenes Beskyttelse Anne Sofie Meilvang.

Der lever i dag, ifølge National Geographic, flere tigre i fangenskab i USA end i det fri i Asien. Der lever omkring 4000 vilde tigre i Asien, mens et lavt estimat ligger på 5000 tigre i fangenskab i USA.

Jagten på tigerens skind

Tigerens smukke skind bliver i naturen brugt til kamuflage i regnskoven, men er også eftertragtet som luksusvare. En analyse fra organisationen TRAFFIC viste i 2016, at tigerskind var den oftest beslaglagte del af tigeren. Der blev beslaglagt mindst 1755 tigre fra år 2000-2015. De øvrige dele af tigeren bliver ofte solgt til traditionel medicin i Asien.

"Krybskytteri er en af de primære årsager til, at tigeren er så truet. Det er blandt andet jagten på luksusvarer, der udgør en stor trussel for tigeren og det er skammeligt, at ønsket om at eje et tigerskind gør, at en tiger må lade livet", mener Anne Sofie Meilvang.

Tigeren er omfattet af konventionen CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES kontrollerer handlen med vilde dyr og planter på tværs af grænser og 182 lande er tiltrådt konventionen. Danmark tiltrådte konventionen i 1977.

Uddød i flere lande

Tigerens levesteder strakte sig engang over hele Asien fra Tyrkiet i vest til Rusland i øst. Engang var der tigre i Iran, Tyrkiet og Afghanistan, men i alle tre lande er tigeren uddød ligesom den også er det i 10 andre lande.

93 procent af tigrenes oprindelige levesteder er, ifølge organisationen TRAFFIC, forsvundet gennem de seneste år, og det er et stort problem, mener biolog i Dyrenes Beskyttelse:

"Menneskelig aktivitet som skovrydning, landbrug og infrastruktur spiller en afgørende rolle for, at tigerens situation er så kritisk. Vi mennesker presser simpelthen tigrene ud af deres levesteder og efterlader dem ikke plads nok i vores jagt på jord. Tigrene har brug for plads, hvis de skal overleve og den plads må vi være med til at give dem tilbage", siger Anne Sofie Meilvang.

En tiger lever alene og skal bruge mellem 20-100 kvadratkilometer til sit territorie, hvor den bruger dagen på at vandre rundt efter føde.

I dag lever der tigre i blandt andet Nepal, Bhutan og Indien, der huser den største bestand. Tidligere levede der også tigre i Laos, men et nyligt offentliggjort studie konkluderede, at også Laos har mistet sine sidste tigre. 

Selvom antallet af tigre er faldet drastisk de seneste 100 år, er der måske et lille håb forude. I 2010 blev det estimeret, at antallet af tigre var helt nede på 3200, mens det i 2016 var steget til knap 3900.

Foto: Mike Marrah