Cirka 1000 logbøger siden 2015 indeholder overtrædelser af reglerne for dyretransporter uden at Fødevarestyrelsen har fulgt op på sagerne

Fødevarestyrelsens kontrol af dyretransporter får dumpekarakter

Fødevarestyrelsen har i årevis ikke skredet ind ved overtrædelser af reglerne for dyretransporter. 1000 sager fordelt på 70 virksomheder politianmeldes nu. Svigtet i kontrollen af dyrevelfærd er kommet frem efter, at Dyrenes Beskyttelse har søgt aktindsigt i Fødevarestyrelsens kontrol på området.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage
"Transport på tætpakkede lastbiler over lange afstande er voldsomt belastende for dyrene, og det er rystende, at end ikke kontrollen af måden det foregår på, er på plads"
- Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse

Fødevarestyrelsen har gennem flere år ikke levet op til sit ansvar om at sanktionering af danske og udenlandske vognmænd, der forbryder sig mod EU-reglerne for transport af levende dyr ud af Danmark. Det viser Fødevarestyrelsens egen gennemgang af de senere års sager og de logbøger, som transportørerne skal udfylde, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. 

Gennemgangen har fundet sted to uger efter, at Dyrenes Beskyttelse søgte aktindsigt i, hvor mange logbøger og GPS-data styrelsen har hjemkaldt, hvor mange der er kontrolleret, og hvor mange der har ført til sanktion af nogen art. 

”Fødevarestyrelsen har som ansvarshavende myndighed fuldkommen svigtet de mange millioner dyr, der hvert år transporteres levende ud af Danmark. Transport på tætpakkede lastbiler over lange afstande er voldsomt belastende for dyrene, og det er rystende, at end ikke kontrollen af måden det foregår på, er på plads. Det er alvorligt og vi forventer, at ministeren får ryddet op i det,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse. 

Dyrenes Beskyttelse kunne for nylig afsløre en eksplosiv udvikling i antal af lange dyretransporter med svin ud af Danmark de seneste 10 år. Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har derfor kaldt miljø- og fødevareministeren i Åbent Samråd, som afholdes på onsdag. 

”Uacceptabelt rod”

Fødevarestyrelsens egen gennemgang viser på nuværende tidspunkt, at der siden 2015 har været indsendt mere end 26.000 logbøger til kontrol. Heraf er der cirka 1.000 logbøger, som indeholder overtrædelser af reglerne, og som forvaltningen ikke har fulgt op på. 

”Fødevarestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar. Det er uacceptabelt rod,” siger miljø- og fødevareminister, Jakob Elleman-Jensen, i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. Ministeren har bedt Fødevarestyrelsen om en udførlig redegørelse for årsagerne til dette svigt. Han har desuden bedt Fødevarestyrelsen om at sikre, at der omgående følges op på de sager, hvor der ikke er blevet sanktioneret.

Opfølgningen sker nu i form af politianmeldelse af samtlige overtrædelser fra 2015 til 2017, altså cirka 1.000 sager. Vognmændenes overtrædelser omhandler primært transporttider over det tilladte. Der kan også være tale om overlæs og manglende hviletid til dyrene, oplyser Fødevarestyrelsen. 

Hvad er en logbog?

Ved transport af kvæg, får geder, svin og heste fra Danmark til andre lande skal der føres logbog, hvis transporttiden overstiger 8 timer. Der er ikke krav om logbog, hvis transporten foregår inden for Danmarks grænser. 

Logbogen skal indeholde relevante oplysninger om den pågældende transport fra afgangssted til bestemmelsessted inklusive planlægningen af den givne transport.

I planlægningsdelen skal der bl.a. angives den forventede varighed af transporten og evt. hvilesteder undervejs, antal dyr der skal transporteres og deres samlede vægt, samt antal m2 til rådighed på lastbilen.

Logbogen består af 5 dele:

Del 1: Planlægning 
Del 2: Afgangssted 
Del 3: Bestemmelsessted 
Del 4: Erklæring fra transportvirksomhed 
Del 5: Standardformular til indberetning af afvigelser 

Logbøger bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC).

Organisator skal indsende Del 1 minimum to dage før transporten.

Logbogens Del 1 skal sendes til Fødevarestyrelsen EksportKontrolCenter (EKC). Det er organisators ansvar at indsende og udfylde logbogens Del 1. 

Baggrundsdokumentation

Fødevarestyrelsen kontrollerer, at følgende baggrundsdokumentation er i orden:

1. Autorisationsbevis
2. Kompetencebevis (fører/ledsager af vejkøretøjer)
3. Godkendelse af transportmidlet, der skal anvendes til den pågældende transport

Efter at logbogens Del 1 er blevet kontrolleret af EKC, skal logbogen følge dyrene under transporten, og de resterende 4 dele skal efterfølgende udfyldes.

Når transporten er gennemført, skal transportøren senest 1 måned efter dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet sende hele den færdigt udfyldte (Del 1-5) logbog, også kaldet returlogbogen, til EKC. 

Når transporten udføres af udenlandske transportvirksomheder, rekvirerer EKC en del af returlogbøgerne.

Kilde: Fødevarestyrelsen