Burhøns skal være fortid

Førende fødevarevirksomheder opfordrer EU til at sætte en stopper for hold af landbrugsdyr i bure

I dag (17. marts 2021) sendte førende fødevarevirksomheder på tværs af hele EU et fælles brev til EU-Kommissionen og medlemmer af Europa-Parlamentet, hvori de opfordrer til en udfasning af brugen af bure i landbrugsproduktionen, først og fremmest berigede bure til æglæggende høns.

Skrevet af:
Lena Rohn

LDI Nord (detailhandler), Barilla Group, Fattoria Roberti (ægproducent), Ferrero, Inter IKEA Group (detailhandler), Jamie Oliver Group, Le Groupement Les Mousquetaires (detailhandler), Mondelēz International, Nestlé og Unilever er medunderskrivere af brevet, hvori det understreges, at business casen for udfasning af berigede bure til æglæggende høns er stærk, især på EU-plan. Brevet påpeger, at "burfrie systemer” er udbredte, økonomisk levedygtige og giver bedre levevilkår for høns. 

Underskriverne fremhæver, at revisionen af dyrevelfærdslovgivningen i EU, som i øjeblikket er under forberedelse, er den ideelle mulighed for at sætte en stopper for brugen af bure i husdyrbrug i hele EU - med æglæggende høns i bure som udgangspunkt. De udtaler også: "Vi er parate og villige til at tilbyde vores ekspertise og samarbejde om at nå dette mål". 

I Danmark er vi heldigvis rigtig langt med at få udfaset buræggene. Fra 2016 og frem har alle danske detailkæder sagt stop for salg af skalæg fra burhøns og det har betydet et stort fald i antal producerede buræg. Når det er sagt, så produceres der stadigvæk rigtig mange buræg, som bliver brugt i produkter som pasta, kager og mayonnaise, de såkaldte skjulte buræg.

”Selvom antallet af producerede buræg er faldet stødt siden 2016, så holdes alt for mange høns stadigvæk i små bure med begrænset plads til bevægelse og naturlig adfærd.  Derfor er det også så vigtigt at regeringen snart får fuldt op på deres løfte fra 2020 om at forbyde hold af burhøns i Danmark. Lige nu venter vi på en udmelding om, hvornår man forventer, at det skal ske, lige så vel som vi ser frem til at burhøns bliver forbudt i resten af EU,” siger Lena Rohn, Fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse og bestyrelsesmedlem i Eurogroup for Animals.

EU er nu nødt til at følge med og revidere lovgivningen for husdyr, direktiv 98/58/EF, således at dyrplageriet med bure bringes til ophør for alle landbrugsdyr.

I brevet, som fødevarevirksomhederne har sendt ud, roses målene i det europæiske borgerinitiativ "End the Cage Age", som opfordrer til et stop for brug af bure i husdyrbrug i hele EU. 

Dyrenes Beskyttelse gik sammen med 170 europæiske NGO'er og lancerede det fælles borgerinitiativ den 11. september 2018. I løbet af et år havde 1,4 millioner EU-borgere skrevet under og støttet  det første succesfulde europæiske borgerinitiativ omkring dyrevelfærd for landbrugsdyr. I hele EU holdes over 300 millioner husdyr i bure hvert år. 

 

Læs brevet her: