Fokus på erstatning og reduktion af brugen af forsøgsdyr

Fokus på erstatning og reduktion af brugen af forsøgsdyr

I Danmark bruges hvert år ca. ¼ mio. forsøgsdyr. De dyr, og de mange millioner dyr, som bliver brugt i resten af verden, sætter DOSU og Dyrenes Beskyttelse fokus på ved et seminar i dag den 29. april 2016 i anledning af Forsøgsdyrenes Dag.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Fokus på at finde gode alternativer til dyreforsøg

Dyrenes Beskyttelse ønsker ultimativt at erstatte dyreforsøg med alternative forsøg. Indtil det sker, arbejder vi bl.a. på, at de dyreforsøg, som stadig gennemføres, tager så meget hensyn til dyrene som overhovedet muligt. Vi arbejder også på at så få dyr anvendes pr. forsøg.

Udviklingen af alternative metoder, der kan erstatte dyreforsøg, er i gang. Forskere, myndighedspersoner og dyreværnsfolk arbejder verden over på at koordinere forskningsindsatsen. Ligesom man prøver at få det til at gå hurtigere med at få godkendt de nye metoder og få dem taget i anvendelse hos forskningsinstitutionerne og i industrien, den udvikling ønsker vi at skubbe på.

Udvikling via 3R-centeret

Dyrenes Beskyttelse støtter aktivt Danmarks 3R-center, som arbejder med 3R-principperne. I 3R-centeret arbejdes aktivt på at finde måder til at erstatte, begrænse og forfine brugen af forsøgsdyr, herunder fremme alternativer til dyreforsøg. Det er vores håb, at markeringen af Forsøgsdyrenes Dag bidrager til at sætte fokus på, hvordan det går med implementeringen af 3R (”Replacement, Reduction, and Refinement”) - og alternativer til dyreforsøg.

 

Fakta

Forsøgsdyrenes Dag (24. april) er en international dag for forsøgsdyr, hvor man markerer - og anerkender - de dyr, der bruges til forsøg. Navnlig dyreværnsorganisationer benytter det ofte som en oplagt anledning til at få sat fokus på problemstillinger vedrørende anvendelse af forsøgsdyr.

Ved arrangementet, som afholdes på Panum Instituttet i dag, deltager bl.a. studerende, repræsentanter fra industrien, danske universiteter forskere fra Danmark og udlandet samt repræsentanter fra flere forskellige dyreværnsorganisationer og ministerier. De vil få mulighed for at dele erfaringer og blive klogere på arbejdet og udfordringerne inden for området igennem spændende oplæg fra danske og udenlandske kapaciteter.