Fikseret so med sine unger

Folketinget diskuterer soens velfærd

Forbud mod fiksering af søer er et af fem initiativer, Enhedslisten har foreslået, der skal forbedre soens velfærd. Vi fulgte med, da forslaget blev diskuteret i folketingssalen.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Hver sjette so i de danske svinestalde bukker under eller må aflives, viser nye opgørelser fra landbruget. Aldrig har sodødeligheden været højere i de danske stalde. Derfor har Enhedslisten fremsat et forslag om bedre dyrevelfærd for søerne. 

Torsdag d. 9. november førstebehandlede Folketinget forslaget, og det gav en livlig debat om tilstanden i den danske svineindustri.

”Det er et beslutningsforslag, som drejer sig om dyrevelfærd. Som drejer sig om den million danske søer, som sådan set er årsagen til, at der i Danmark kan fødes 40 millioner grise,” indledte Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Søren Egge Rasmussen. 

”Det er moderdyr. Det er avlsdyr. Det er ikke fødemaskiner. Vi er nødt til at se på, hvordan det er, vi behandler den million dyr i de danske stalde,” tilføjede han, før han påpegede, at til trods for en årelang periode med frivillige aftaler er det kun gået den forkerte vej med sodødeligheden.

Nye opgørelser for sodødelighed fra Seges Innovation, der er ejet af landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer viser, at 16,5 procent af danske søer i 2022 måtte lade livet før tid, enten fordi hun blev fundet selvdød eller måtte aflives på grund af sygdom og skader. Det er en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til året før, hvilket i forvejen var rekordhøjt.

”Vi har her et væsentligt dyrevelfærdsproblem, som Enhedslisten ønsker, bliver løst,” sagde partiets dyrevelfærdsordfører, før han opsummerede partiets fem forslag til at gøre noget ved problemet.

”Vi skal frem til, at fiksering af søer forbydes. Vi skal lave et avlsarbejde, som kommer frem til, at soen ikke får flere grise, end den har patter. Vi skal frem til, at søerne får adgang til grovfoder, så vi kan forhindre flere af de her mavesår. Der skal stilles krav til uddannelse for de mennesker, der arbejder med grisene. Og vi skal have undersøgt, hvorfor der er flere søer, der om sommeren dør i staldene. Dør af varmestress,” sagde han.

Minister: Der skal lovgivning til

Ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), takkede Enhedslisten for at sætte fokus på at sikre dyrevelfærden for de danske søer. 

”Det er et af de områder, jeg også har fokus på, og derfor også agter at komme med et udspil på de her ting. Det er et ansvar, som godt kan løftes bedre, også når det gælder for vores søer i staldene,” sagde ministeren, som også understregede, at dødeligheden er alt for høj.

”Sodødeligheden er desværre steget i de senere år i Danmark. I 2022 lå sodødeligheden i Danmark på 16,5 procent, og jeg anerkender derfor fuldstændig, at det er alt for højt. Særligt set i lyset af, at dødeligheden er en væsentlig indikator for dyrevelfærden i besætningerne,” sagde han, før han tilføjede, at søers trivsel og at sikre deres overlevelse er et af de indsatsområder, der kommer til at være en del af ministerens udspil til de kommende dyrevelfærdsforhandlinger.  

Alternativets dyrerettighedsordfører, Helene Liliendahl Brydensholt, spurgte ministeren, om han set i lyset af de mange års frivillige aftaler uden resultater, stadig ser, at dette er et problem, der kan løses af frivillighedens vej. Til dette svarede ministeren slagfast, at der skal stærkere metoder til.

”Det er min intention at kigge ned i nogle af de branchestandarder og så sige, at hvis ikke man kan leve op til sine egne standarder, så kunne det være en overvejelse at ophæve det til lov. Bare som eksempel,” uddybede ministeren. 

Beslutningsforslaget skal nu drøftes videre i Miljø og Fødevareudvalget. 

Se hele Folketingets behandling af forslaget her: