Nyhed, 28. februar 2017

Forårsrengøring gælder også for fuglekassen

For at holde mængden af utøj nede i redekasserne er det vigtigt, at småfuglenes redekasser bliver tømt for gammel redemateriale inden ynglesæsonen begynder.

Image of Katherina  Petersen
Katherina Petersen,
Studentermedhjælper
Del artiklen på:
fuglekasse, redekasse

Fugle tømmer ikke en redekasse inden, de begynder at bygge en ny rede. Reden bliver bygget ovenpå den gamle rede, hvilket kan resultere i en redekasse, der er fyldt til randen af gamle reder.

Det giver både pladsmangel for fugleungerne og stor risiko for parasitter og lopper.

”Hvis ikke en redekasse tømmes, så kan der komme så mange parasitter i kassen, at det kan gå ud over både ungers og voksnes trivsel og helbred. Især fordi fugle bygger rede ovenpå det gamle redemateriale, der kan findes i kasserne. Det er altså vigtigt at tømme redekasserne her i februar inden ynglesæsonen rigtig begynder, ” siger Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Trådnet kan modvirke parasitter

Når du har tømt redekassen, er det en god idé at montere et trådnet i bunden.  Trådnet i redekasser er en god måde at sørge for, at havens fugle får en ynglesæson med færre parasitter, og dermed også mindre sygdom.

”Redekassen bør være bygget sådan, at fuglene bygger reden på et trådnet, der er hævet lidt over redekassens bund, som skråner en smule. Det gør hovedsagelig, at der kommer luft til redens bund, som dermed bliver mere tør og et dårligere levested for parasitterne,” forklarer Michael Carlsen.

En god redekasse har:

  • Plads: En redekasse bør mindst være 150 cm2 indvendig, da der skal være plads til at 8-12 fugleunger kan vokse i kassen.
  • Materiale: Det bedste materiale til en redekasse er træ, da det holder den mest konstante temperatur.
  • Højde: Der bør være 20-22 cm fra kassens hul og ned til bunden af kassen. Det giver den bedste sikkerhed for fugleungerne, da rovdyr kan have svære ved at nå dem, og ungerne kan ikke falde ud af reden.