Gris stikker hovedet ud af transport
15 millioner grise blev på lastvogne ud af landet i 2023. Hovedparten var smågrise, der skulle opfedes i udlandet. Foto: Kristian Brasen / Dyrenes Beskyttelse

Forskning frikender ikke transport af danske smågrise

Danske svineproducenter forsøger at så tvivl om behovet for og lovligheden ved krav til etagehøjden ved transporter af smågrise. Men beskyttelsen af grisene bygger på ekspertanbefalinger og kan lovligt indføres herhjemme

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Danske svineproducenter og transportører vil ikke uden videre acceptere regeringens minimumskrav til etagehøjden på transport af smågrise, som skal træde i kraft fra 2031. De hævder i flere medier, at beskyttelsen af smågrise er overflødig og strider mod EU-lovgivningen. Dyrenes Beskyttelse betegner dette som beskæmmende.

"Disse vilde påstande må ikke stå uimodsagte. EU's krav om tilstrækkelig plads over ryggen på dyr under transport er videnskabeligt funderet og har været gældende siden 2005. Højesteret har allerede afgjort, at lignende minimumskrav til større grise er lovlige at indføre. Med andre ord, er der ikke noget at komme efter her," udtaler Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

I dag transporteres millioner af smågrise ud af landet i fem lag uden krav til plads over ryggen på dyrene. Fra 2031 indføres der krav til etagehøjden for transport af smågrise på linje med de større grise, hvilket siden 2006 har sikret dem luft over ryggen. Eksempelvis får grise på gennemsnitlig 35 kilogram 68 centimeter fra gulv til loft, hvilket giver cirka 19 centimeter luft over ryggen.

Brancheorganisationer for svineproducenter og transportører forsøger at stoppe disse krav. I en meget citeret artikel i Jyllands-Posten, hævder repræsentanter for danske transportfirmaer, at forskning viser, at de danske særregler ikke forbedrer dyrevelfærden for smågrisene. Formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, kalder højdekravene for 'ren og skær chikane'.

Men højden over grisene er afgørende for dyrevelfærden. Den påvirker bl.a. ventilationen i lastbilen, så der kan ske tilstrækkeligt luftskifte til at holde temperaturen nede og sikre ilt til grisene. Dette fremgår af en rapport fra EU's forskerpanel på dyrevelfærd, EFSA.

"Uden fastsatte minimumskrav til etagehøjden, risikerer smågrisene at blive transporteret uden tilstrækkelig ventilation. Især under transporter til Sydeuropa i sommermånederne er der risiko for meget høje temperaturer, hvilket vækker bekymring for grisenes velfærd. Grise er meget varmefølsomme, og lastbilerne har ofte ikke aircondition," forklarer Britta Riis.

En undersøgelse fra Aarhus Universitet har ifølge transportfirmaerne og vognmændene påvist, at de nye krav ikke forbedrer dyrevelfærden. Dette kan dog ikke konkluderes ud fra studiet, som har måler effekten af forskellige etagehøjder ved transporter med grise på 23 kilo, som i alle scenarier havde mere plads over ryggen end de smågrise på 30-35 kg, som eksporteres i dag. 

Og selvom frihøjderne i studiet var højere end på virkelighedens transporter, og der kun blev kørt under danske vejrforhold, blev der alligevel registreret høje temperaturer og relativt høje koncentrationer af CO2 under transporterne. Studiet viste også, at lastbilernes temperaturmålere ofte undervurderede den indvendige temperatur i lastrummet – muligvis med op til 20 grader.

"Der er al mulig grund til at undersøge forholdene for smågrise på lange transporter generelt. Men der er ingen gode grunde til at lade dem vente længere på minimumbeskyttelse i form af højdekrav," siger Britta Riis.

EU-retten står ikke i vejen for højdekravene

Svineproducenterne har varslet, at de vil stævne den danske stat, hvis særreglerne for dyretransport bliver godkendt gennem den såkaldte EU-notifikation og kan træde i kraft. De mener, at EU-retten overtrædes med højdekravene, hvilket EU-Domstolen skulle have givet svineproducenterne medhold i 2011.

Men EU-Domstolen og Højesteret har fastslået, at Danmark kan præcisere transportforordningen med højdekrav. Dette fremhæves også af høringsbrevet i forbindelse med bekendtgørelsen om højdekravene.

I 2017 afviste Højesteret, at de danske regler om etagehøjde for større slagtesvin skulle begrænse den fri varebevægelighed i EU på en uforholdsmæssig måde. Det blev også afgjort, at danske regler om arealkrav og lastetæthed ikke var i strid med EU's transportforordning.

"Det står svineproducenterne frit for at få prøvet højdekravene for smågrise ved EU-Domstolen. Men vi ser det som ren støj fra svineproducenter, der for en gang skyld skal indrette produktionen efter dyrene og ikke omvendt," udtaler Britta Riis.

Højdekravene indføres som følge af en politisk aftale om styrket kontrol af dyretransporter fra 2018.

I alt blev over 15 millioner levende grise eksporteret fra Danmark sidste år, heraf over 12 millioner på transporter af mere end otte timers varighed. Af disse var 98 procent smågrise, der blev sendt til opfedning i lande som Polen, Tyskland, Italien, Rumænien og endda Serbien."