Nyhed, 28. juli 2021

Frakendt retten til dyr: Bøde for at håndtere lam

En kvinde er ved Retten i Holstebro idømt en bøde for at håndtere lam til trods for, at hun er frakendt retten til at have med dyr at gøre. Dyrenes Beskyttelse roser politi og domstol for at håndhæve frakendelsen.

Image of Claus nielsen Lyckhage
Del artiklen på:
Får og lam
"Nu er der sat en tyk streg under, at det har konsekvenser, hvis man bryder frakendelsen af retten til at have med dyr at gøre,"
- Inger Lund Overgaard, dyrlæge for Dyrenes Beskyttelse

D. 12. maj 2021 besøgte dyrlæge for Dyrenes Beskyttelse, Inger Lund Overgaard, og en frivillig kredsformand for Dyrenes Beskyttelse en gård uden for Holstebro. Årsagen var, at Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 havde modtaget en henvendelse fra en person, der bekymrede sig om dyrenes forhold på adressen.

Og at forholdene ikke var i orden, kunne dyrlægen og kredsformanden hurtigt konstatere, hvilket gjorde, at Inger Lund Overgaard rettede henvendelse til politiet. De tog heldigvis sagen meget alvorligt. Det viste sig nemlig, at kvinden ved en tidligere dom i oktober 2020 er frakendt retten til at bruge, håndtere og eje dyr i tre år.

”De var derfor meget overraskede over at høre mig fortælle, at kvinden håndterede lam under mit besøg, og de valgte på det grundlag at sigte hende for ikke at overholde sin frakendelse,” fortæller Inger Lund Overgaard.

Mandag d. 19. juli faldt der så dom i sagen. Kvinden blev ifølge udskrift fra dombogen idømt en bøde på 6.000 kr. for at have beskæftiget sig personligt med to lam, idet hun gav dem flaske, selv om hun ved tidligere dom blev frakendt retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i 3 år. Dommen vækker glæde hos Dyrenes Beskyttelse.

”Man kunne måske godt ønske, at beløbet var større, men jeg er rigtig glad for, at både politi og domstol har taget sagen alvorligt. Al vores arbejde i Dyrenes Beskyttelse med at få folk, der overtræder dyrevelfærdsloven, dømt, ville være forgæves, hvis de blot kunne fortsætte som om, intet var sket. Nu er der sat en tyk streg under, at det har konsekvenser, hvis man bryder frakendelsen af retten til at have med dyr at gøre,” siger Inger Lund Overgaard.