fugleunge

Fugleunger på jorden ka' selv

Lige nu gløder telefonerne hos Vagtcentralen 1812 med henvendelser om fugleunger, der ligger på jorden. Borgerne tror, at ungerne er i nød, men der er mange andre årsager til, at de opholder sig på jorden. Kun fugleunger uden fjerdragt er i nød.

Skrevet af:
Anna Dalgaard
”Fugleunger uden fjerdragt har meget dårlige overlevelseschancer, hvis ikke de kan hjælpes tilbage i deres egen rede,”
- Michael Carlsen, biolog

Sidste år modtog Vagtcentralen 1812 i alt 4.111 henvendelser om fugleunger, der enten var faldet ud af reden, havde forladt reden uden at være flyveklar eller været forladt og alene, dog alle uskadte. Antallet af henvendelser i maj og juni udgør alene over 50 procent af summen. Bekymrede borgere ringer ind, fordi de mener at have fundet fugleunger i nød. Men fugleunger er sjældent i nød, fordi de opholder sig på jorden.

En af de mindst hyppige årsager til, at fugleungerne opholder sig på jorden er fordi, de er i nød. Lærkeunger vokser fx op på jorden, da deres rede befinder sig dér. Andre fugleunger kan være hoppet ned på jorden, fordi et rovdyr opdagede deres rede.

”Jorden er selvfølgelig et farligt sted for fugleunger – men ikke så farligt som en rede, der er opdaget. I nogle scenarier kan fugleforældre afgive et bestemt kald, som faktisk beordrer ungerne til at forlade reden. Og fugleforældrene kan sagtens passe deres unger, når de er på jorden,” forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.
 

Fugleungen er sjældent i nød

Fugleunger uden fjerdragt burde dog aldrig opholde sig på jorden. Her bør man hjælpe ungen op til dens rede igen, men kun hvis man er sikker på, hvilken rede der er fugleungens oprindelige.

”Fugleunger uden fjerdragt har meget dårlige overlevelseschancer, hvis ikke de kan hjælpes tilbage i deres egen rede,” udtaler Michael Carlsen.

De fugleunger, der godt kan opholde sig på jorden, har oftest ikke en særlig lang hale eller en pæn og glat fjerdragt. Deres fjerdragt er stadig ved at udvikle sig, hvilket kan få dem til at fremstå pjuskede og stakkels. Men hvis de har fjer, selv pjuskede fjer, og opholder sig på jorden, er de ikke i nød.

Befinder en pjusket fugleunge sig dog midt på en sti eller et andet uhensigtsmæssigt sted, hvor den kan komme til skade, bør den blive transporteret hen til det nærmeste sikre opholdssted. Herfra vil fugleungen fint og sikkert kunne klare sig.

Står man til gengæld i en situation, hvor fugleungen har skader eller tydeligt er i nød, kan man ringe til Vagtcentralen 1812 og få rådgivning til, hvordan situationen skal håndteres.
Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at man altid ringer før, man selv håndterer fugleungen, da rådet i mange tilfælde vil være, at det er bedst for fugleungen at forblive, hvor den er.

I særlige situationer, kan det blive nødvendigt at bringe fugleungen til et af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer. I disse tilfælde vil det oftest være mest hensigtsmæssigt selv at bringe den derind – dog altid efter rådgivning fra Vagtcentralen 1812.

Få rådgivning hos Vagtcentralen 1812

Ring 1812 hvis fugleungen:

  • Har synlige skader (uden at håndtere den)
  • Ligger på siden/ryggen
  • Ligger med hovedet forover ned mod jorden