Bramgæs
Bramgæs letter i flok. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Fyrværkeri skader de vilde dyr

Fyrværkeri påvirker de vilde dyr negativt, og forskning viser nu, at nytårsbragene har langvarig effekt på trækfugle. Det er endnu en grund til at stoppe for salg af fyrværkeri til private, siger Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

Lysglimt, brag og krudtslam er for mange en stor del af nytårsaften. Men netop alt dette er med til at skræmme livet af vilde dyr og fugle, og hvad der er festligt for nogen, kan i værste fald betyde traumer og død for andre.

Nytårskrudtet resulterer i, at fugle flygter op til 500 kilometer til nytår. Det påviser en gruppe forskere fra blandt andet Aarhus Universitet i en forskningsartikel fra 2022. Her har de sporet gæs med GPS før og efter nytårsaften i årene 2014-2021, og det har afsløret ændringer i gæssenes adfærd, som har varet længe efter, at fyrværkeriet sluttede.

- Vi kan se, at fuglene laver noget, der ligner panikreaktioner. De flyver højt og langt fra deres overnatningspladser som en umiddelbar reaktion på fyrværkeriet. De overnatter jo ellers for at få fred og ro og spare på kræfterne. På grund af den voldsomme aktivitet nytårsnat skal de nu i stedet bevæge sig mere og æde mere i ugerne efter nytår, siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Ved hjælp af GPS-trackere har et internationalt hold af forskere fra Holland, Tyskland og Danmark for første gang kvantificeret virkningerne af udbredt nytårsfyrværkeri på individuelle fugles adfærd.

Bevægelsesdata fra i alt 347 gæs viser, at fugle nytårsaften pludselig forlader deres sovepladser og flyver til nye områder længere væk fra beboede områder. De forstyrrede fugle hvilede to timer mindre og fløj længere, nogle gange op til 500 kilometer non-stop, end de gjorde på nætter uden fyrværkeri.

- I Danmark overvintrer store mængder gæs af alle de fire undersøgte arter. Vi kan se, at reaktionerne er voldsomme, ikke bare under og efter fyrværkeriet, men også lang tid efter, siger Michael Carlsen.

De fire arter, der blev undersøgt, var blisgæs, bramgæs, kortnæbbede gæs og sædgæs. Fælles for dem er, at de tilbringer deres vintre med at hvile og spise i Nordtyskland, Danmark og Holland, hvor undersøgelsen er lavet.

Grågås i Jungshoved. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Både fugle og pattedyr påvirkes

Målingen viste, at gæs i gennemsnit fløj mellem fem og 16 kilometer længere væk og 40 - 150 meter højere end nætterne før nytårsaften. I dagene efter var mange af dyrene igen på vingerne, og nogle af dem vendte aldrig tilbage til deres oprindelig sovepladser.

Resultaterne af forskningen kom ikke som en overraskelse for Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

- Vi ved, at både vilde fugle og vilde pattedyr reagerer negativt på fyrværkeri. Dette studie viser ydermere, at fyrværkeriet har negativ effekt i dagevis efter nytår. Selvom dette studie er lavet på fugle, så vil jeg tro at pattedyrene har lignende reaktioner og gemmer sig, stikker af eller måske vågner af deres vinterhi.

Dyrenes tvinges ud i ekstraordinære situationer, hvor de bliver skræmte og chokerede, men efterfølgende vil de også skulle bruge meget tid på at søge ekstra føde og finde nye hvilepladser. Denne ekstra aktivitet kan have store konsekvenser for deres overlevelse hen over resten af vinteren.

 - Man kan ikke advare dyrene i naturen om, at nytåret kommer, så for dem vil det være et stort chok. Det eneste, vi kan gøre for de vilde dyr og miljøet, er at forbyde fyrværkerisalget til private, og på den måde undgå at stresse og skræmme dem så voldsomt, siger Michael Carlsen.