World Federation for Animals arbejder for alle dyr

God dyrevelfærd kender ingen grænser

Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis er initiativtager og bestyrelsesformand for den første globale dyrevelfærdsorganisation. World Federation for Animals vil sætte dyrevelfærd øverst på den globale politiske dagsorden.

Skrevet af:
Marie Hougaard

19 store og veletablerede dyrevelfærdsorganisationer fra hele verden er gået sammen om at danne en ny verdensomspændende dyrevelfærdsorganisation, der netop nu ser dagens lys. Organisationen hedder World Federation for Animals, og initiativtager er Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis:

"Det er mig en stor glæde at kunne fortælle, at alverdens dyr nu har fået en verdensomspændende organisation, der taler deres sag på internationalt plan. World Federation for Animals er dyrenes globale stemme, der vil kæmpe for at sætte dyrevelfærd øverst på den globale dagsorden", siger Britta Riis.

Britta Riis påbegyndte arbejdet med World Federation for Animals for to år siden i en erkendelse af, at dyrevelfærd mangler i FNs verdensmål.

"Dyrevelfærd ikke er repræsenteret i FNs verdensmål, og da virksomheder, organisationer og nationer retter strategier og indsatser ind efter verdensmålene betyder det, at dyrene glemmes. Derfor må vi sikre os fremadrettet at få dyrenes velfærd og forhold sat ind på FNs agenda, da vi strukturelt kan ændre forholdende for mia. af dyr.", siger Britta Riis. 

I de to år der er gået med at oprette World Federation for Animals er gruppen af organisationer der står bag oprettelsen nået op på 19 medlemmer blandt andet Asien, Afrika, USA og Australien. Formålet med organisation er at tale dyrenes sag på globalt plan, og at påvirke FN.  

"I Danmark er Dyrenes Beskyttelse de danske dyrs stemme, i Europa er samarbejdet Eurogroup for Animals de europæiske dyrs stemme, og World Federation for Animals er dyrenes globale stemme. Det er væsentligt, at vi løfter i flok, for derved at stå stærkere over det FN. Og det er i særdeleshed en glæde, at vi har formået at samle nogle af verdens største dyrevelfærdsorganisationer til at være med. Det giver en god styrke og troværdighed i FN-systemet", siger Britta Riis.

Foreningen vil arbejde på at sætte god dyrevelfærd på dagsordenen i FN og påvirke FNs beslutninger i retning af bedre dyrevelfærd. På langt sigt er målet, at FNs 17 verdensmål skal udvides med et 18. verdensmål, der omhandler dyrevelfærd. Og det er oplagt, at det er Dyrenes Beskyttelse, der står som initiativtager og hovedansvarlig for at få organisationen stiftet, projektet, mener Britta Riis:

"Dyrenes Beskyttelse er Danmarks største og ældste dyreværnsorganisation, og vi er i en situation, hvor vi mere og mere oplever, at dyrevelfærd er et globalt anliggende, hvilket vi tydeligt og skræmmende blev mindet om med COVID-19. Som en veletableret og erfaren dyrevelfærdsorganisation kan vi ikke sidde med hænderne i skødet og se på, mens verdens dyr lider", slutter Britta Riis.

Om World Federation for Animals

Medlemmer: 19 dyrevelfærdsorganisationer og netværk

Har intet hovedkontor pt., og fungerer digitalt.

Foreningen åbner nu op for at alle dyrevelfærdsorganisationer kan blive medlemmer.

www.wfa.org