Sommerfugl

God nyhed: Truede sommerfugle fredes mod indfangning

Det bliver fremover ulovligt at indfange 33 truede sommerfuglearter i Danmark. Forbuddet er en glædelig nyhed, som understreger behovet for en biodiversitetslov, mener Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Mikkel Dohn

En stor del af Danmarks dagsommerfugle er i tilbagegang, og flere arter er helt forsvundet herhjemme. Derfor vil miljøminister Lea Wermelin (S) nu sætte en stopper for indfangning af 33 dagsommerfuglearter.

- Vores natur er i krise, og mange sommerfugle er i risiko for helt at forsvinde herhjemme. I den situation kan vi ikke tillade, at sjældne sommerfugle jages og indsamles, udtaler Lea Wermelin i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Et vigtigt skridt på vejen

Miljøministerens beslutning kommer efter en ekspertvurdering fra Aarhus Universitet, og nyheden vækker glæde hos zoolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen.

- Det er en vældig positiv nyhed, at 33 truede dagsommerfugle nu finder vej til juridisk beskyttelse mod indsamling. Vi håber, at sommerfuglene bliver første skridt på vejen mod bedre lovmæssig beskyttelse af Danmarks mange truede insekter, siger han.

Behov for en biodiversitetslov 

For de fleste truede insekter herhjemme, er det dog ikke indsamling, der i første omgang er årsag til arternes status. Tværtimod understreger Michael Carlsen, at det er forvaltningen af den danske natur, som har skubbet talrige dyrearter ind i kategorien som ’truet’.

- Vi har ganske enkelt fjernet det meste af den vilde og urørte natur fra landkortet. Den skal vi have tilbage. Derfor presser Dyrenes Beskyttelse, sammen med mange andre organisationer, politikerne for at få en biodiversitetslov, der skal fastsætte politisk forpligtende mål for vores vej mod et mere naturrigt Danmark med langt færre truede arter, siger han.

Bag om Miljøministerens beslutning

Aarhus Universitet har i alt vurderet 113 dagsommerfugle. For 33 af arterne har vurderingen været, at indfangning kan gå ud over artens udvikling i Danmark. Indfangningsforbuddet tæller sommerfugle, der er i høj risiko for at uddø, eller som kun findes meget lokalt – som den kritisk truede sortplettet bredpande, der nu kun findes i Søholt Storskov på Lolland.

Forbuddet forventes at træde i kraft i løbet af sommeren. Overtrædelse af forbuddene vil kunne medføre bødestraf og under skærpende omstændigheder fængsel i et år. Det vil dog fortsat være muligt at indsamle sommerfuglearterne i forbindelse med forskning.
 

Vores Natur

Organisationerne Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, KFUM Spejderne, og Praktisk Økologi er gået sammen om at skabe ’Vild Natur, Hvor Du Bor’. Følg med på de enkelte organisationers hjemmesider for at se mere og følge med i gode tips og tricks, arrangementer, kurser og events.