Grise kastreres uden bedøvelse

Grise kastreres uden bedøvelse

I Danmark kastreres 15 millioner danske hangrise hvert år, når de er 2-7 dage gamle. Det svarer til stort set alle danske hangrise. Det sker vel og mærke uden bedøvelse

Skrevet af:
Daniel Holmberg Jepsen

Indgrebet er smertefuldt og har til formål at forhindre visse hormonelle forandringer, som sker, når de nærmer sig kønsmodenhed, hvilket i nogle tilfælde medfører såkaldt ornelugt i grisenes kød.

Hvad er ornelugt?

Ornelugt er en ubehagelig lugt, som opstår, når kødet opvarmes. Lugten forekommer hos under 5% af hangrisene, og det er kun en mindre del af befolkningen, der kan lugte det.

Der findes andre løsninger

Selvom der ikke findes lette løsninger, så er det muligt at producere og sælge kød uden at kastrere grisene.

I nogle lande, for eksempel England, slagtes grisene traditionelt ved en lavere vægt end herhjemme. Det betyder, at de ikke kommer så tæt på puberteten, som risikoen for ornelugt knytter sig til. Det er én måde, man kan holde risikoen for ornelugt nede på.

I en anden gruppe lande er man i de senere år begyndt at kastrere langt mindre. Det er især Holland, og til en vis grad Tyskland og Frankrig. Her bruger man ”sniffermetoden”. Det vil sige, at man frasorterer kød med ornelugt på slagteriet, hvor særligt uddannede sniffere opvarmer et stykke nakkefedt f.eks. med en blæselampe og snuser til det. Ifølge hollænderne selv fungerer systemet rigtig godt, og de har ikke problemer med forbrugerklager. Statistikken viser også, at det ikke er gået ud over folks vilje til at spise svinekød.

Så kan vi også i Danmark

I Dyrenes Beskyttelse arbejder vi for, at kastration skal ophøre. Hangrise skal forblive intakte, og i stedet skal kød med ornelugt sorteres fra på slagteriet, så det ikke kommer ud til forbrugerne.

Indtil det bliver en realitet, kræver vi en lov, der sikrer, at grisene bedøves forud for kastrationen.

Hjælp burgrisene og skriv under