Grøn energi, der giver dyrevelfærd

Grøn energi, der giver dyrevelfærd

I kølvandet på klimatopmødet i Paris kommer nu et tiltag, hvor danskerne selv kan gøre noget for miljøet ved at vælge grøn energi til deres hjem og samtidig øge dyrevelfærden. Sydfyns Elforsyning lancerer sammen med Dyrenes Beskyttelse denne mulighed under navnet DyrenesEnergi

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

DyrenesEnergi er et nyt tilbud på energimarkedet, el og naturgas, og giver mulighed for, at man kan hjælpe både miljøet og dyrevelfærden. Når man skifter til DyrenesEnergi, sikrer man sig, at den mængde el, man forbruger, er baseret på vindenergi, og dermed nedsætter man mængden af el produceret på fossile brændsler. Samtidig støtter man Dyrenes Beskyttelses arbejde for at redde dyr i nød og for at skabe bedre dyrevelfærd med 10 kr. om måneden.

 

"Med DyrenesEnergi har forbrugerne nu mulighed for at vælge grøn el og naturgas, der direkte er med til at skabe god dyrevelfærd i Danmark"
- Britta Riis, Direktør

"Danskere bliver i stigende grad bevidste om, at deres forbrug har indflydelse på miljøet og dyrevelfærden. Det har vi i de seneste år set på fødevareforbruget, hvor efterspørgslen efter fødevarer produceret med høj dyrevelfærd er steget. Med DyrenesEnergi har forbrugerne nu mulighed for at vælge grøn el og naturgas, der direkte er med til at skabe god dyrevelfærd i Danmark, både fordi vindenergi er godt for miljøet og derfor for dyrene og også via den direkte donation til Dyrenes Beskyttelses arbejde for bedre dyrevelfærd", siger direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse.

Grøn energi giver dyrevelfærd

DyrenesEnergi er en følge af liberaliseringen på elmarkedet, der giver elselskaberne mulighed for at hverve kunder uafhængigt af geografi.

 

Om DyrenesEnergi

DyrenesEnergi er en del af Sydfyns Elforsyning, der donerer 10 kr. for hvert af produkterne el og naturgas om måneden pr. kunde til Dyrenes Beskyttelses arbejde for at redde dyr i nød og sikre bedre dyrevelfærd i Danmark. Det koster 39 kr. pr. måned + indkøbspris pr. kWh for el og 49 kr. pr. måned + indkøbspris pr. m3 på naturgas at blive kunde hos DyrenesEnergi. Læs mere på www.dyrenesenergi.dk

"De færreste forbrugere oplever større besparelser ved at flytte energiselskab, så som energiselskab skal vi tilbyde noget ekstra for at være interessante", udtaler kunde- og markedschef Claus Holm Andersen. "Vi har i flere år med succes tilgodeset de lokale foreninger gennem vores koncept SupportEnergi. Med DyrenesEnergi er vi gået skridtet videre og har udviklet et helt nyt koncept, som ikke kun kommer dyrene økonomisk til gode, men som også tager hensyn til miljøet ved at være baseret på vindenergi. Samarbejdet med Dyrenes Beskyttelse gør, at vi kan kommunikere med kunderne om andet end priser, f.eks. kan kunder hos DyrenesEnergi følge med i den dyrevelfærd, som deres energiforbrug er med til skabe. Det forventer vi, at mange vil finde interessant nok til at skifte til DyrenesEnergi".

DyrenesEnergi er et tilbud til privatpersoner med et forbrug op til 15.000 kWh el pr. år og 5.000 m3 naturgas om året.

"Mange tror, at det kun er boligejere, der har mulighed for at skifte energiselskab’. Men det kan man også, hvis man bor i lejebolig, f.eks. også hvis man bor på kollegium", siger Claus Holm Andersen.