Biodiversitet

Grønne organisationer bakker op om Biodiversitetsrådets anbefalinger: 30 procent af DK skal være beskyttet natur

Biodiversitetsrådet udgiver i dag deres anbefalinger til hvad Danmark bør gøre for at imødegå det kritiske tab af biodiversitet. En bred alliance af Danmarks grønne organisationer opfordrer regeringen til at følge Rådets anbefalinger og vedtage en biodiversitetslov med et politisk mål om at udlægge 30 % af Danmarks areal til beskyttet natur i 2030, og et mål om at alle økosystemer i Danmark skal være genoprettede I 2050.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, DOF Birdlife, WWF, Verdens Skove, m.fl.

I dag har landets nok mest kvalificerede biodiversitetsfaglige vurdering slået fast, at Danmark bør leve op til sine internationale forpligtelser i den ’Globale rammeaftale for biodiversitet’ og EU's biodiversitetsstrategi igennem biodiversitetslov. Derfor er budskabet til politikerne fra en bred alliance af Danmarks grønne organisationer klart: Det bør regeringen tage alvorlig og handle på hurtigst muligt.

”Rådet skyder myten om, at Danmark er for lille til mere og bedre beskyttet natur ned. Tværtimod konkluderer eksperterne i Rådet, at der ikke er nogen stærke biodiversitetsmæssige eller samfundsmæssige argumenter for, at Danmark ikke skal påtage sig lige så ambitiøse mål som andre lande. Dermed er den største politiske barriere for at handle fuldstændigt fejet af bordet." Siger Maria Gjerding, Præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Biodiversitetsrådet estimerer, at kun 1,6 % af Danmarks landareal og 1,9 % af Danmarks havareal for nuværende kan bidrage til de internationale delmål om beskyttede områder.

“Det er dybt kritisk at Danmark ikke beskytter mere natur. Det understreger nødvendigheden af, at Danmark får en biodiversitetslov med ambitiøse og bindende mål om beskyttet og strengt beskyttet natur. Lige nu er der ingen danske land- eller havområder som kan bidrage til de internationale mål om strengt beskyttede områder. Det er dybt foruroligende og en del af forklaringen på, at vi står i en meget alvorlig biodiversitetskrise.” Uddyber Michael Carlsen, projektleder i Dyrenes Beskyttelse.

For at vende tabet af biodiversitet til fremgang anbefaler biodiversitetsrådet at der vedtages en biodiversitetslov som skal udformes som en retligt forpligtende, målsættende rammelov med afsæt i de internationale biodiversitetsmål, som Danmark er forpligtet til at arbejde aktivt for.

”Vi er meget glade for at se, at Biodiversitetsrådet foreslår, at en kommende biodiversitetslov skal udformes ligesom klimaloven, med de samme mekanismer i form af handlepligt, delmål og årshjul. Vi vil gerne understrege nødvendigheden af, at loven sikrer et uafhængigt og tilstrækkeligt finansieret biodiversitetsråd. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse” forklarer Dr. scient. Hans Meltofte fra DOF BirdLife.

Skal tabet af biodiversitet vendes til fremgang i Danmark, understreger Biodiversitetsrådet nødvendigheden af at skabe store, sammenhængende områder med høj realiseret biodiversitet eller højt biodiversitetspotentiale når de beskyttede og strengt beskyttede områder udlægges.

”Vi mener ligesom rådet at store sammenhængende områder er nødvendige og opfordrer regeringen til som noget af det første at realisere de politiske beslutninger, som allerede er taget. Det gælder eks. naturnationalparkerne, der som Biodiversitetsrådet påpeger har stort potentiale til at give et væsentligt løft til biodiversiteten i Danmark”, siger Pil Christensen, politisk medarbejeder i Verdens Skove. 

Biodiversitetsrådet understreger i deres rapport at den grønne omstilling kræver langsigtede politiske prioriteringer og markante forandringer i anvendelsen af Danmarks areal, både på land og i havet. Det er Rådets anbefaling, at biodiversitetsindsatsen styrkes markant og når det kan lade sig gøre, samtænkes med andre omstillingsindsatser, fx klimaindsatsen og beskyttelsen af grundvandet i Danmark.  

”Vi vil gerne opfordre regeringen til i højere grad at samtænke klima og biodiversitet ved at prioritere naturindsatser, som fx udlægning af urørt skov og genopretning af marine økosystemer, som i høj grad bidrager til at løse begge kriser”, slutter Bo Øksnebjerg, Generalsekretær WWF