Underskrifter overrakt

Håb for stop af transport af spæde kalve

Et stop for transport af spædekalve kan være på vej fra EU. Dyrenes Beskyttelse glæder sig, men kæmper videre for et dansk stop for udmarvende transporter af spæde kalve, som 50.000 har skrevet under på

Skrevet af:
Søren Krogsgaard
Indtil vi får et decideret forbud, skal lovens krav til hvileperioder naturligvis respekteres, og det skal sikres, at kalvene reelt får vand og mælk under turen
- Ditte Erichsen, dyrlæge og master i vurdering af husdyrvelfærd hos Dyrenes Beskyttelse

Der er håb for et stop af lange transporter af spæde og skrøbelige kalve i hele EU. Det står klart, efter at et flertal i EU-Parlamentets undersøgende udvalg torsdag anbefalede et forbud for transport af ikke-fravænnede dyr under fem uger - og et loft på maksimalt to timers transport fra dyrene er fem uger gamle. Til januar tager parlamentet endelig stilling til anbefalingerne fra udvalget. Hos Dyrenes Beskyttelse vækker udvalgets anbefaling begejstring.

- Det er utrolig godt nyt. Bliver det en realitet, er det slut med lange transporter af spæde kalve, som ikke sikres vand eller mælk under nærmest døgnlange transporter, siger Ditte Erichsen, dyrlæge og master i vurdering af husdyrvelfærd hos Dyrenes Beskyttelse

I EU-systemet har der i mange år været en erkendelse af, at EU-reglerne for transport af dyr ikke beskyttede dyrene godt nok. Meget kort fortalt kan parlamentets anbefalinger få stor betydning for revisionen af EU's dyrevelfærdsregler, som formodentligt vedtages i løbet af 2024. 

50.532 skriver under mod transport af spæde kalve

Dyrenes Beskyttelse arbejder sammen med flere end 80 dyreværnsorganisationer i Eurogroup for Animals for en ambitiøs revision af EU's dyrevelfærdsregler. Sideløbende har organisationen i flere måneder presset på for et dansk forbud mod lange transporter af spæde kalve.

Som led i kampen afleverede Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis den 6. december 50.532 underskrifter fra danskere, som bakker op om forbuddet, til fødevareminister, Rasmus Prehn. Og muligheden for nye EU-regler får ikke Dyrenes Beskyttelse til at indstille kampen for et dansk stop for transport af spædekalve.

- Revisionen af EU-reglerne har lange udsigter og risikerer at blive udvandet, men EU's transportregler giver de enkelte medlemslande mulighed for at forbyde transporter af udvalgte dyregrupper, som af særlige grunde vurderes ikke at være egnet til transport. Det bør de danske politikere udnytte for allerede nu at beskytte kalvene mod udmarvende transporter, siger Ditte Erichsen

Danmark har i forvejen et særligt forbud mod lange transporter af søer, som har haft et langt og opslidende liv. Sådanne nationale forbud skal godkendes af EU, hvilket også tager tid. Indtil da opfordrer Dyrenes Beskyttelse fødevareministeren til at stramme op på kontrollen af kalvetransporterne.

- Indtil vi får et decideret forbud, skal lovens krav til hvileperioder naturligvis respekteres, og det skal sikres, at kalvene reelt får vand og mælk under turen, siger Ditte Erichsen 

Loven kræver, at kalvene skal have en hvilepause på mindst en time efter højest ni timers transport. Her skal det under konstant opsyn sikres, at alle dyr får vand og eventuelt foder på turen. Men aktindsigter i logbøger fra transporterne viser, at transportfirmaerne i dag får lov at afvikle denne pause oven i chaufførernes kørehviletidspause, hvorfor der reelt kun er ét kvarter til at vande op mod 225 kalve. Samtidig benytter transportørerne sig af vandingsventiler, som intet tyder på, at kalvene kan benytte sig af.

-  Transporterne lader til at være indrettet langt mere efter økonomiske interesser end dyrenes behov. Det er skammeligt og burde ikke kunne foregå i Danmark, siger Ditte Erichsen. 

Danmark eksporterede i 2020 flere end 33.000 spæde kalve på lange transporter, hvoraf størstedelen blev sendt til Holland. Dyrenes Beskyttelse estimerer, at ca. otte procent af danske kalve fra malkekvægsbesætninger bliver eksporteret som spæde.