solsort

Fuglevenlig haveoprydning

Efteråret har tradition for at give haven den helt store oprydning af blade og kvas. Men oprydningen fjerner de naturlige fødemuligheder for fuglene, så de har sværere ved at klare kulden henover vinteren.

Skrevet af:
Anna Dalgaard

Hvis blade og kvas bliver revet væk og æbler samlet op, fjerner man nogle meget vigtige fødemuligheder for fuglene i vintermånederne. En fuglevenlig haveoprydning består derfor af at lade noget af alt det ligge. 
 
”Hvis man rydder sin have inden vinteren, så glemmer man at tænke på, at det faktisk er fuglenes spisekamre, der bliver fjernet. Hvis man gerne vil have fugle i haven, må man derfor indrette den efter deres behov,” siger Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Haveoprydning anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

  • Lad som minimum bladene ligge i havens sider: De nedfaldne blade er et vigtigt spisekammer for fuglene, da der lever mange smådyr under bladene, som fuglene kan leve af gennem vinteren.
  • Lav en brændestak: En brændestak er både dekorativ og et godt spisekammer for vinterens fugle. Her kan der leve mange dyr, som fuglene nyder godt af.
  • Lav kvasbunker: De er ligesom de andre spisekamre fyldt med gode smådyr for fuglene, men kvasbunker er også velegnede for havens padder og pindsvin, fordi de kan overvintre i bunkerne. 
  • Lad æblerne ligge: De nedfaldne æbler er en vigtig fødekilde for især solsorten. Det vil derfor være til stor gavn for fuglen, hvis æblerne ikke bliver ryddet væk.