Nyhed, 16. oktober 2017

Fuglevenlig haverengøring

Det er tradition, at haven skal rives fri for blade og kvas inden vinteren. Men en sådan have indeholder ikke mange naturlige fødemuligheder for fuglene, og gør det sværere for dem at klare kulden over vinteren.

Image of Michael  Carlsen
Michael Carlsen,
Projektleder biologi/fauna
Del artiklen på:
solsort

Hvis blade rives væk, æbler samles op og kvas ryddes, så fjernes nogle meget vigtige fødemuligheder for fuglene i vintermånederne. En fuglevenlig haverengøring består derfor ikke af at fjerne alle blade og kvas, men derimod af at lade noget af det ligge.

”Når folk rydder haverne inden vinteren, så glemmer de at tænke på, at det faktisk er fuglenes spisekamre. Hvis man gerne vil have fugle i haven, må man også indrette den derefter,” siger Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Haverengøring anbefalet af Dyrenes Beskyttelse:

  • Lad som minimum bladene ligge i havens sider: De nedfaldne blade udgør et vigtigt spisekammer for fuglene, idet der under bladene lever mange smådyr, som fuglene kan leve af gennem vinteren.
  • Lav en brændestak: En brændestak er både dekorativ og et godt spisekammer for vinterens fugle. Her kan der nemlig leve mange dyr, som fuglene kan nyde godt af.
  • Lav kvasbunker: Disse er ligesom de andre spisekamre fyldt med gode smådyr for fuglene, men kvasbunker er ydermere også velegnede for havens padder og pindsvin, idet de kan overvintre i bunkerne.
  • Saml ikke æblerne op: De nedfaldne æbler er en vigtig fødekilde for især solsorten. Det vil derfor være til stor gavn for fuglen, hvis ikke æblerne ryddes væk.