Nyhed, 25. juli 2019

Hedebølge: Danske myndigheder lukker for eksport af dyr

Efter gentagende henvendelser fra Dyrenes Beskyttelse lukker Fødevarestyrelsen nu ned for hovedparten af de lange dyretransporter på grund af høje temperaturer.

Image of Claus nielsen Lyckhage
Del artiklen på:
Grise har meget svært ved at termoregulere
"Det har tidligere knebet med at gennemføre kontroller. De er nødt til at lave nogle flere, ellers er udmeldingen jo bare et slag i luften"
- Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse

Både under sidste års hedebølge og for mindre end en måned siden, da termometrene rundt om i Europa endnu en gang viste tårnhøje temperaturer, henvendte Dyrenes Beskyttelse sig til Fødevarestyrelsen med en kraftig opfordring til at stoppe eksporten af dyr af hensyn til dyrevelfærden. Men begge gange fik Dyrenes Beskyttelse afslag på sine henvendelser. 

Efter vedvarende pres har Fødevarestyrelsen nu endelig tilsluttet sig den lange række af andre EU-lande, som allerede har indført forbud eller restriktioner mod dyretransporter i varmen. Det er bl.a. lande som Frankrig, Tyskland, Irland, Ungarn, Tjekkiet og Østrig. Dansk landbrug er EU’s største eksportør af smågrise, og sidste år eksporterede man ca. 15 mio. levende smågrise. 

I går informerede Fødevarestyrelsen transportbranchen om, at hovedparten af de lange dyretransporter ud af landet ikke kan afgå i de kommende dage på grund af høje temperaturer. Ifølge EU-reglerne skal transportørerne på lange dyretransporter sikre, at temperaturen inde i bilen aldrig overstiger 30 grader, og da langt de fleste lastbiler kører uden køleanlæg, så vil det ikke være realistisk, når udetemperaturen allerede er over 30 grader. Derfor indskærper Fødevarestyrelsen nu, at lastbiler ikke må køre, medmindre de har køleanlæg, der kan sikre temperaturen under hele ruten, eller at hele transporten kan klares i nattetimerne, hvor temperaturen er lavere. 

”Vi er yderst tilfredse med udmeldingen fra Fødevarestyrelsen. Den står dog i skærende kontrast til det svar, vi fik fra styrelsen i sidste måned, hvor der var lignende temperaturer, og hvor vi gjorde opmærksom på problemet. Men måske skal det ses på baggrund af den klare tilkendegivelse fra fødevareministeren om, at vi skal overholde EU-reglerne,” sagde direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, i går til DR Nyheder. 

Kort forinden havde den nye fødevareminister, Mogens Jensen (S), skrevet på Twitter, at ”selvfølgelig bakker Danmark op om EU-reglerne der beskytter dyr i dyretransporter under hedebølger”. 

Dyrenes Beskyttelse opfordrer nu Fødevarestyrelsen til at følge udmeldingen op med en massiv kontrolindsats for at sikre, at transportørerne overholder de nye retningslinjer. 

”Det har tidligere knebet med at gennemføre kontroller. De er nødt til at lave nogle flere, ellers er udmeldingen jo bare et slag i luften,” sagde Britta Riis i går til DR Nyheder.