Nyhed, 24. juli 2019

Hedebølge: Dyrlæger opfordrer til stop for dyretransporter

Endnu en rekordhedebølge står til at rulle ind over det europæiske kontinent, og den europæiske sammenslutning af dyrlæger, FVE, har netop opfordret til at indføre forbud mod lange transporter af dyr, når temperaturen overstiger 30 grader.

Image of Claus nielsen Lyckhage
Del artiklen på:
Svinetransporter under hedebølge bør forbydes

Ekstreme temperaturer rammer nu igen store dele af Vesteuropa mindre end en måned efter, at der blev sat ny varmerekord i Frankrig under seneste hedebølge. Nogle lande vil 40 graders varme. Det giver store problemer med dyrevelfærden for de millioner af dyr, som transporteres rundt i tæt pakkede lastbiler på de europæiske veje.

Den europæiske transportforordning, som er de regler, som alle medlemslande skal leve op til, kræver at temperaturen inde i lastbilen på lange dyretransporter ikke må overstige 30 grader (+/- 5 grader) på noget tidspunkt af turen. Lastbilerne er typisk ikke udstyret med airconditionanlæg eller tilsvarende foranstaltninger, der kan nedkøle dyrene, og temperaturen for dyrene inde i lastbilen risikerer derfor at blive meget højere end lufttemperaturen udenfor.

Den europæiske sammenslutning af dyrlæger, FVE, har netop i en pressemeddelelse opfordret til at man implementerer og overholder de regler, som er lavet for at sikre dyrevelfærden under transporten, særligt under ekstreme temperaturforhold.

LÆS OGSÅ: Europæisk hedebølge truer millioner af dyr på vejene

Organisationen fremhæver en lang række forhold, hvor man mener, at reglerne ikke lever op til deres formål med at beskytte dyrene. Blandt andet mener man, at EU-lande bør indføre en særskilt protokol for ’varmt vejr’ for alle transporter, både lange og korte, når temperaturen overstiger 30 grader, og at man helt bør undgå lange dyretransporter, når temperaturen kommer så højt op.  

De opfordrer desuden til, at de ansvarshavende myndigheder ikke godkender transportcertifikater, hvis vejrprognoserne på en hvilken som helst del af rejsen siger, at temperaturen forventes at overstige 30 grader. 

Flere lande har allerede taget forbehold, men i Danmark afviser man

Under hedebølgen i sidste måned indførte en række lande forholdsregler for at sikre dyrene i den ekstreme varme. Således indførte lande som Ungarn, Tyskland, Frankrig, Irland, Østrig og Tjekkiet restriktioner eller forbud mod dyretransporter under de høje temperaturer i sommervarmen.  

Dyrenes Beskyttelse har gentagne gange rettet henvendelse til den danske, ansvarshavende myndighed med henblik på at stoppe eller begrænse danske dyretransporter, når temperaturen overstiger 30 grader. Fødevarestyrelsen har hver gang afvist at indføre sådanne restriktioner. 

Sidste år eksporterede den danske svinebranche knap 15 millioner levende smågrise til opfedning i primært Polen, Tyskland og Italien. Det svarer til, at lastbiler fra Danmark dagligt kører titusindvis af grise til lande over det meste af Europa, og tal fra Landbrug & Fødevarer viser, at antallet af eksporterede dyr ikke falder i sommermånederne. Heller ikke under sidste års hedebølge.